Crawley College

Ngày đăng 2019-01-11
Quốc gia Vương Quốc Anh
Xếp hạng
0.0

Trườn Cao đẳng Trung tâm Sussex, được thành lập vào năm 1958, nằm tại Crawley, Tây Sussex với hơn 12.000 sinh viên đăng ký. Trường cấp các bằng chuyên nghiệp và được BAC kiểm định. Một số chương trình được tổ chức là các khóa học trình độ A/AS, các chương trình hướng nghiệp và các khóa học giải trí. Các môn học trong chương trình học bao gồm Nghệ thuật và Thiết kế, Dịch vụ xây dựng, Xây dựng, Nghề trồng hoa/Nghệ thuật về hoa, Công nghệ thông tin, Quản lý và Nhân sự, Du lịch và Dịch vụ công, Cơ khí, Tài chính và Hành chính, Thiết kế nội thất, Nhà hát, và Học tập cơ sở.

Trườn Cao đẳng Trung tâm Sussex, được thành lập vào năm 1958, nằm tại Crawley, Tây Sussex với hơn 12.000 sinh viên đăng ký. Trường cấp các bằng chuyên nghiệp và được BAC kiểm định. Một số chương trình được tổ chức là các khóa học trình độ A/AS, các chương trình hướng nghiệp và các khóa học giải trí. Các môn học trong chương trình học bao gồm Nghệ thuật và Thiết kế, Dịch vụ xây dựng, Xây dựng, Nghề trồng hoa/Nghệ thuật về hoa, Công nghệ thông tin, Quản lý và Nhân sự, Du lịch và Dịch vụ công, Cơ khí, Tài chính và Hành chính, Thiết kế nội thất, Nhà hát, và Học tập cơ sở.

Read more

Write a Review

Click to rate


Địa điểm gần đây

Xem thêm

Crawley College

Location: Crawley College, College Road, Crawley, UKPhone: +44 1293 442213
Website: http://www.crawley.ac.uk/
Distance: 0 km