fbpx

Thông tin chung

Đại học Cornell (Cornell University) là một trường tư nhân chất lượng, thành viên của Ivy League/Ancient Eight. Trường thành lập năm 1865 ở Ithaca, New York. Hiện có 20,833 sinh viên theo học tại các trường. Đại học Cornell cấp bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, J.D., M.D và D.V.M. Trường gồm 7 đơn vị đại học và 4 đơn vị sau đại học cũng như chuyên môn tại Ithaca, 2 đơn vị sau đại học và chuyên ngành y học ở New York và Doha, Qatar.

Thông tin chung

Đại học Cornell (Cornell University) là một trường tư nhân chất lượng, thành viên của Ivy League/Ancient Eight. Trường thành lập năm 1865 ở Ithaca, New York. Hiện có 20,833 sinh viên theo học tại các trường. Đại học Cornell cấp bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, J.D., M.D và D.V.M. Trường gồm 7 đơn vị đại học và 4 đơn vị sau đại học cũng như chuyên môn tại Ithaca, 2 đơn vị sau đại học và chuyên ngành y học ở New York và Doha, Qatar.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Cornell University - Cornell Institute for Public Affairs

Location: Cornell Institute For Public Affairs (CIPA) / MPA Program, 2602, Ithaca, NY, USAPhone: +1 607-255-8018
Website: http://www.cipa.cornell.edu/
Distance: 0.61 km

Cornell University

Location: Cornell University, Ithaca, NY, USAPhone: (607) 254-4636
Website: http://www.cornell.edu/
Distance: 0 km