fbpx

Trường Kinh doanh Copenhagen (CBS) là trường Đại Học nằm ở Copenhagen, Đan Mạch, với số sinh viên nhập học mỗi năm lên đến 4.500 sinh viên. CBS cung cấp hàng lọat các khóa học Quản trị Kinh doanh bằng tiếng Anh. Trường CBS có quan hệ hợp tác với rất nhiều trường đại học quốc tế trên toàn thế giới.

Trường Kinh doanh Copenhagen (CBS) là trường Đại Học nằm ở Copenhagen, Đan Mạch, với số sinh viên nhập học mỗi năm lên đến 4.500 sinh viên. CBS cung cấp hàng lọat các khóa học Quản trị Kinh doanh bằng tiếng Anh. Trường CBS có quan hệ hợp tác với rất nhiều trường đại học quốc tế trên toàn thế giới.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Copenhagen Business School

Location: Copenhagen Business School, Solbjerg Plads, Frederiksberg, DenmarkPhone: +45 38 15 38 15
Website: https://www.cbs.dk/
Distance: 0 km

University of Copenhagen

Location: University of Copenhagen, Nørregade, Copenhagen, DenmarkPhone: +45 35 32 26 26
Website: http://www.ku.dk/
Distance: 2.68 km