fbpx
Concordia University là một trường đại học công lập với các cơ sở tại Montreal, Quebec, Canada. Học sinh có thể lựa chọn từ 500 chương trình cấp bằng và 7.000 lựa chọn khóa học. Trường có sinh viên quốc tế đến từ 150 quốc gia.

 

Concordia University là một trường đại học công lập với các cơ sở tại Montreal, Quebec, Canada. Học sinh có thể lựa chọn từ 500 chương trình cấp bằng và 7.000 lựa chọn khóa học. Trường có sinh viên quốc tế đến từ 150 quốc gia.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

HEC Montreal

Location: HEC Montréal, Chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal, Québec, Ca-na-đaPhone: +1 514-340-6000
Website: http://hec.ca/
Distance: 3.33 km

Herzing College

Location: Herzing College Montreal, René-Lévesque Boulevard West, Montréal, Québec, Ca-na-đaPhone: +1 514-935-7494
Website: http://www.herzing.ca/montreal
Distance: 0.62 km

McGill University

Location: McGill University, Sherbrooke Street West, Montréal, Québec, Ca-na-đaPhone: +1 514-398-4455
Website: http://www.mcgill.ca/
Distance: 0.85 km

Concordia University

Location: Concordia University, Boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal, Québec, Ca-na-đaPhone: +1 514-848-2424
Website: http://www.concordia.ca/
Distance: 0 km

LaSalle College

Location: Collège LaSalle, Saint-Catherine Street West, Montréal, Québec, Ca-na-đaPhone: +1 514-939-2006
Website: http://collegelasalle.com/
Distance: 0.68 km