fbpx
Được thành lập năm 1963 tại Columbus, Ohio, Cao đẳng cộng đồng Columbus (Columbus State Community College) là học viện công lập. Việc phân chia các chương trình kỹ thuật & nghề nghiệp để cung cấp khóa học phát triển hệ 2 năm trong hơn 55 lĩnh vực: kinh doanh, y tế, dịch vụ công, dịch vụ con người, công nghệ kỹ thuật. Khuôn viên chính tọa lạc gần trung tâm Columbus, Trung Ohio. Cao đẳng cộng đồng Columbus cũng mở thêm 9 trung tâm ở Dublin, Gahanna, Westerville, Groveport, Marysville, Delaware, thành phố Grove, Plain City, Đông Nam Columbus và Bolton Field – Southwest Columbus. Trường có 23,000 sinh viên theo học.

 

Được thành lập năm 1963 tại Columbus, Ohio, Cao đẳng cộng đồng Columbus (Columbus State Community College) là học viện công lập. Việc phân chia các chương trình kỹ thuật & nghề nghiệp để cung cấp khóa học phát triển hệ 2 năm trong hơn 55 lĩnh vực: kinh doanh, y tế, dịch vụ công, dịch vụ con người, công nghệ kỹ thuật. Khuôn viên chính tọa lạc gần trung tâm Columbus, Trung Ohio. Cao đẳng cộng đồng Columbus cũng mở thêm 9 trung tâm ở Dublin, Gahanna, Westerville, Groveport, Marysville, Delaware, thành phố Grove, Plain City, Đông Nam Columbus và Bolton Field – Southwest Columbus. Trường có 23,000 sinh viên theo học.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Columbus College of Art And Design

Location: Columbus College of Art & Design, Cleveland Avenue, Columbus, OH, USAPhone: +1 614-224-9101
Website: https://www.ccad.edu/
Distance: 0.5 km

The Ohio State University - Graduate School

Location: The Ohio State University- Graduate School, North Oval Mall, Columbus, OH, USAPhone: +1 614-292-6031
Website: http://www.gradsch.osu.edu/
Distance: 4.17 km

Columbus State Community College

Location: Columbus State Community College, East Spring Street, Columbus, OH, USAPhone: +1 614-287-5353
Website: http://www.cscc.edu/
Distance: 0 km

Franklin University

Location: Franklin University, South Grant Avenue, Columbus, OH, USAPhone: +1 614-797-4700
Website: https://www.franklin.edu/
Distance: 1.2 km

The Ohio State University

Location: The Ohio State University, Columbus, OH, USAPhone: +1 614-292-6446
Website: http://www.osu.edu/
Distance: 6.26 km