fbpx
Được thành lập năm 1890 dưới tên gọi cao đẳng diễn giả, Columbia được công nhận hoàn toàn là trường đại học nghệ thuật tự do năm 1974. Trường nằm ở Nam Loop, Chicago. Cao đẳng Columbia (Columbia College) gồm 3 trường chuyên cấp bằng cử nhân và cao học: nghệ thuật truyền thông, nghệ thuật biểu diễn & mỹ thuật, nghệ thuật tự do & khoa học. Trường có 21 chương trình cao học và một lựa chọn chuyên ngành dành cho bậc đại học.

 

Được thành lập năm 1890 dưới tên gọi cao đẳng diễn giả, Columbia được công nhận hoàn toàn là trường đại học nghệ thuật tự do năm 1974. Trường nằm ở Nam Loop, Chicago. Cao đẳng Columbia (Columbia College) gồm 3 trường chuyên cấp bằng cử nhân và cao học: nghệ thuật truyền thông, nghệ thuật biểu diễn & mỹ thuật, nghệ thuật tự do & khoa học. Trường có 21 chương trình cao học và một lựa chọn chuyên ngành dành cho bậc đại học.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Illinois at Chicago - School of Health Informatics & Health Information Management

Location: 1603 West Taylor Street, Chicago, IL, USAPhone: +1 312-996-6620
Website: http://publichealth.uic.edu/
Distance: 3.6 km

Rush Universitys

Location: Rush University, South Paulina Street, Chicago, IL, USAPhone: +1 312-942-7100
Website: http://www.rushu.rush.edu/
Distance: 3.68 km

Tutorium in Intensive English

Location: UIC Tutorium in Intensive English, South Halsted Street, Chicago, IL, USAPhone: +1 312-996-8098
Website: http://tie.uic.edu/
Distance: 2.11 km

Chicago School of Professional Psychology

Location: The Chicago School of Professional Psychology, North Wells Street, Chicago, IL, USAPhone: +1 312-329-6600
Website: http://thechicagoschool.edu/
Distance: 1.72 km

Columbia College Chicago

Location: Columbia College Chicago, South Michigan Avenue, Chicago, IL, USAPhone: +1 312-369-1000
Website: https://www.colum.edu/
Distance: 0 km

Kendall College

Location: Kendall College, North North Branch Street, Chicago, IL, USAPhone: +1 888-905-3632
Website: https://www.kendall.edu/
Distance: 3.4 km