fbpx

Đại Học Kỹ Thuật Colorado (Colorado Technical University) được thành lập vào năm 1965 tại Colorado Springs, CO. Trường được công nhận bởi tổ chức Higher Learning Commission và là thành viên của Hiệp hội các trường học phía Bắc (North Central Association of Colleges and Schools). Đại học Kỹ thuật Colorado tổ chức các khóa học trực tuyến cũng như các khóa học truyền thống. Các khóa học được chia thành nhiều cấp học, từ chứng chỉ, bằng liên kết, cử nhân đến thạc sĩ và tiến sĩ.

Đại Học Kỹ Thuật Colorado (Colorado Technical University) được thành lập vào năm 1965 tại Colorado Springs, CO. Trường được công nhận bởi tổ chức Higher Learning Commission và là thành viên của Hiệp hội các trường học phía Bắc (North Central Association of Colleges and Schools). Đại học Kỹ thuật Colorado tổ chức các khóa học trực tuyến cũng như các khóa học truyền thống. Các khóa học được chia thành nhiều cấp học, từ chứng chỉ, bằng liên kết, cử nhân đến thạc sĩ và tiến sĩ.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Colorado Technical University

Location: Colorado Technical University, North Chestnut Street, Colorado Springs, CO, USAPhone: +1 855-230-0555
Website: https://www.coloradotech.edu/
Distance: 0 km

University of Colorado At Colorado Springs

Location: University of Colorado at Colorado Springs, Austin Bluffs Parkway, Colorado Springs, CO, USAPhone: +1 719-255-8227
Website: http://www.uccs.edu/
Distance: 2.54 km