fbpx

Cao đẳng William & Mary (College William and Mary) là học viện nghệ thuật tự do công lập, được thành lập năm 1693 tại Williamsburg, Virginia. Trường cấp bằng cử nhân, cao học, chuyên ngành thông qua 5 trường đại học & cao học: khoa học & nghệ thuật, kinh doanh, sư phạm, luật, khoa học hàng hải. Cao đẳng William & Mary có 5,700 học viên hệ cử nhân và 1,925 sinh viên cao học

Cao đẳng William & Mary (College William and Mary) là học viện nghệ thuật tự do công lập, được thành lập năm 1693 tại Williamsburg, Virginia. Trường cấp bằng cử nhân, cao học, chuyên ngành thông qua 5 trường đại học & cao học: khoa học & nghệ thuật, kinh doanh, sư phạm, luật, khoa học hàng hải. Cao đẳng William & Mary có 5,700 học viên hệ cử nhân và 1,925 sinh viên cao học

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Florida Atlantic University

Location: 777 Glades Rd, Boca Raton, Florida, Hoa Kỳ

Colby Community College

Location: Colby Community College, S Range, Colby, KS, USAPhone: +1 785-462-7575
Website: https://www.colbycc.edu/index.html

Whatcom Community College

Location: 237 W Kellogg Rd, Bellingham, WA 98226, Hoa KỳPhone: 360.383.3000
Website: https://whatcom.edu.com/

LSBF Singapore

Location: London School of Business and Finance, SingaporePhone: +65 6580 7700
Website: https://www.lsbf.edu.sg/

University of Massachusetts Lowell

Location: Navitas at UMass Lowell, Cumnock Hall, University Avenue, Lowell, MA, USAPhone: +1 978-934-1961
Website: https://www.umlnavitasgssp.com/

University of Hartford

Location: University of Hartford, Bloomfield Avenue, West Hartford, CT, USAPhone: +1 860-768-4100
Website: http://www.hartford.edu/