fbpx

College of Natural Health and Homeopathy

Ngày đăng 2019-01-09
Quốc gia New Zealand
Bằng cấpĐại Học
Xếp hạng
0.0

Cao đẳng vi lượng đồng căn Bay of Plenty (Bay of Plenty College of Homeopathy) cung cấp khóa học đào tạo chuyên ngành tại New Zealand từ năm 1990. Đây là nhà cung cấp giáo dục vi lượng đồng căn lớn nhất New Zealand với các cơ sở tại Auckland, Tauranga, Christchurch. Đăng ký hoạt động với NZQA, học viện là nhà cung cấp được chứng nhận đầu tiên về tiêu chuẩn quốc gia về vi lượng đồng căn & hạt nhân y tế bởi NZQA. Cao đẳng quốc tế là đơn vị trực thuộc cao đẳng vi lượng đồng căn Bay of Plenty

Cao đẳng vi lượng đồng căn Bay of Plenty (Bay of Plenty College of Homeopathy) cung cấp khóa học đào tạo chuyên ngành tại New Zealand từ năm 1990. Đây là nhà cung cấp giáo dục vi lượng đồng căn lớn nhất New Zealand với các cơ sở tại Auckland, Tauranga, Christchurch. Đăng ký hoạt động với NZQA, học viện là nhà cung cấp được chứng nhận đầu tiên về tiêu chuẩn quốc gia về vi lượng đồng căn & hạt nhân y tế bởi NZQA. Cao đẳng quốc tế là đơn vị trực thuộc cao đẳng vi lượng đồng căn Bay of Plenty

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Embassy English Auckland School

Location: Embassy English Auckland Karangahape Road, Auckland, New ZealandPhone: +64 9-306 2600
Website: http://www.embassyenglish.com/schools/new-zealand/auckland
Distance: 4 km

New Zealand Institute of Studies

Location: New Zealand Institute of Studies Queen Street, Auckland, New ZealandPhone: +64 9-356 6688
Website: http://www.nzios.ac.nz/
Distance: 5.05 km

Kaplan International English

Location: 10 Titoki St, Parnell, Auckland 1052, Niu Di-lânPhone: +64 9-307 6507
Website: https://www.kaplaninternational.com/new-zealand/auckland/english-school-auckland
Distance: 3.32 km

Techtorium - New Zealand Institute of Information Technology

Location: Techtorium NZIIT, Newmarket, Auckland, New ZealandPhone: +64 9-529 7523
Website: https://techtorium.ac.nz/
Distance: 2.67 km

The Photography Institute

Location: 161 Manukau Road, Epsom, Auckland, New ZealandPhone: +64 9-889 3586
Website: https://www.thephotographyinstitute.co.nz/
Distance: 1.35 km