fbpx

Đại học Colgate (Colgate University) được thành lập năm 1890 bởi 13 người sáng lập với tên hiệp hội giáo dục rửa tội New York (The Baptist Education Society of the State of New York) năm 1819. Colgate là một trường cao đẳng nghệ thuật tự do với gần 2,800 sinh viên đại học. Trường đào tạo 51 chương trình chuyên môn: nghiên cứu Châu Phi, quan hệ quốc tế, Nghệ thuật và Lịch sử Nghệ thuật, tiếng Nhật, Nghiên cứu Châu Á, tiếng La tinh, Địa vật lý vũ trụ, Nghiên cứu Châu Mỹ La Tinh, Thiên văn học/ Vật lý, Toán Kinh tế, Hóa sinh, Hóa học, Âm nhạc, Tiếng Trung, nghiên cứu Hoa Kỳ, nghiên cứu cổ điển, và Khoa học tự nhiên…

Đại học Colgate (Colgate University) được thành lập năm 1890 bởi 13 người sáng lập với tên hiệp hội giáo dục rửa tội New York (The Baptist Education Society of the State of New York) năm 1819. Colgate là một trường cao đẳng nghệ thuật tự do với gần 2,800 sinh viên đại học. Trường đào tạo 51 chương trình chuyên môn: nghiên cứu Châu Phi, quan hệ quốc tế, Nghệ thuật và Lịch sử Nghệ thuật, tiếng Nhật, Nghiên cứu Châu Á, tiếng La tinh, Địa vật lý vũ trụ, Nghiên cứu Châu Mỹ La Tinh, Thiên văn học/ Vật lý, Toán Kinh tế, Hóa sinh, Hóa học, Âm nhạc, Tiếng Trung, nghiên cứu Hoa Kỳ, nghiên cứu cổ điển, và Khoa học tự nhiên…

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Florida Atlantic University

Location: 777 Glades Rd, Boca Raton, Florida, Hoa Kỳ

Colby Community College

Location: Colby Community College, S Range, Colby, KS, USAPhone: +1 785-462-7575
Website: https://www.colbycc.edu/index.html

Whatcom Community College

Location: 237 W Kellogg Rd, Bellingham, WA 98226, Hoa KỳPhone: 360.383.3000
Website: https://whatcom.edu.com/

LSBF Singapore

Location: London School of Business and Finance, SingaporePhone: +65 6580 7700
Website: https://www.lsbf.edu.sg/

University of Massachusetts Lowell

Location: Navitas at UMass Lowell, Cumnock Hall, University Avenue, Lowell, MA, USAPhone: +1 978-934-1961
Website: https://www.umlnavitasgssp.com/

University of Hartford

Location: University of Hartford, Bloomfield Avenue, West Hartford, CT, USAPhone: +1 860-768-4100
Website: http://www.hartford.edu/