fbpx
Colby là một trường cao đẳng tư nhân ở Maine. Được thành lập vào năm 1813, trường cấp bằng cử nhân trong các lĩnh vực như khoa học hành chính, nghiên cứu Châu Phi, Nghiên cứu Mỹ, sinh học, văn học kinh điển, viết sáng tạo, khoa học máy tính, kinh tế, tiếng anh, lịch sử, các nghiên cứu quốc tế, vật lý và thiên văn học, tâm lý học, nghiên cứu tôn giáo, nghiên cứu giới tính, và chính phủ. Đại học Colby có 1,864 học sinh ở Waterville, Maine.

 

Colby là một trường cao đẳng tư nhân ở Maine. Được thành lập vào năm 1813, trường cấp bằng cử nhân trong các lĩnh vực như khoa học hành chính, nghiên cứu Châu Phi, Nghiên cứu Mỹ, sinh học, văn học kinh điển, viết sáng tạo, khoa học máy tính, kinh tế, tiếng anh, lịch sử, các nghiên cứu quốc tế, vật lý và thiên văn học, tâm lý học, nghiên cứu tôn giáo, nghiên cứu giới tính, và chính phủ. Đại học Colby có 1,864 học sinh ở Waterville, Maine.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Colby College

Location: Colby College, Mayflower Hill Drive, Waterville, ME, USAPhone: +1 207-859-4000
Website: http://www.colby.edu/
Distance: 0 km