fbpx
Trường City of Sunderland là trường dự bị đại học và các cấp học cao hơn dưới hình thức “sixth form” tại Sunderland. Trường đã thành lập bốn trường dự bị đại học: Bede Academy, Usworth, St Peters và trung tâm Headways. Trường cung cấp một loạt các chương trình để có được trình độ L, HND, NCFE, OCR, CGLI, BTECs, HNC, NVQ, GCSE, và những văn bằng nền tảng.Trường cũng cung cấp các chương trình đào tạo từ xa linh hoạt bên cạnh những khóa học bán thời gian và toàn thời gian.

 

Trường City of Sunderland là trường dự bị đại học và các cấp học cao hơn dưới hình thức “sixth form” tại Sunderland. Trường đã thành lập bốn trường dự bị đại học: Bede Academy, Usworth, St Peters và trung tâm Headways. Trường cung cấp một loạt các chương trình để có được trình độ L, HND, NCFE, OCR, CGLI, BTECs, HNC, NVQ, GCSE, và những văn bằng nền tảng.Trường cũng cung cấp các chương trình đào tạo từ xa linh hoạt bên cạnh những khóa học bán thời gian và toàn thời gian.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

City of Sunderland College

Location: Sunderland College, Durham Road, Sunderland, Vương Quốc AnhPhone: +44 191 511 6000
Website: http://www.sunderlandcollege.ac.uk/
Distance: 0 km

University of Sunderland

Location: University of Sunderland, Sunderland, Vương Quốc AnhPhone: +44 191 515 2000
Website: https://www.sunderland.ac.uk/
Distance: 3.13 km

ONCAMPUS Sunderland

Location: ONCAMPUS Sunderland, Sunderland, Sunderland University, City Campus, Vương Quốc AnhPhone: +44 191 515 3915
Website: https://www.oncampus.global/uk/campuses/university-of-sunderland/welcome.htm?utm_source=googlemybusiness&utm_medium=organic&utm_campaign=localsearch
Distance: 1.83 km