Cao đẳng Bristol (City of Bristol College) là chuyên gia giáo dục, chuyên cung cấp các khóa học được thiết kế bằng tiếng Anh, chương trình Đại Học, Học nghề cho du học sinh. Trình độ chuyên môn được đào tạo bao gồm trình độ A, bằng cơ bản, chứng chỉ kinh doanh. Trường tổ chức giảng dạy trong nhiều chuyên ngành như kinh doanh, máy tính, mỹ thuật & thiết kế, khách sạn, du lịch, khoa học, kỹ thuật. Cao đẳng Bristol có chương trình truy cập thông tin giúp sinh viên có mong muốn vào học ở đây. Khóa học được tổ chức thông qua 9 trung tâm trực thuộc và khuôn viên chính Bristol. Trường có hơn 30,000 sinh viên theo học 1 năm bao gồm 500 du học sinh

Cao đẳng Bristol (City of Bristol College) là chuyên gia giáo dục, chuyên cung cấp các khóa học được thiết kế bằng tiếng Anh, chương trình Đại Học, Học nghề cho du học sinh. Trình độ chuyên môn được đào tạo bao gồm trình độ A, bằng cơ bản, chứng chỉ kinh doanh. Trường tổ chức giảng dạy trong nhiều chuyên ngành như kinh doanh, máy tính, mỹ thuật & thiết kế, khách sạn, du lịch, khoa học, kỹ thuật. Cao đẳng Bristol có chương trình truy cập thông tin giúp sinh viên có mong muốn vào học ở đây. Khóa học được tổ chức thông qua 9 trung tâm trực thuộc và khuôn viên chính Bristol. Trường có hơn 30,000 sinh viên theo học 1 năm bao gồm 500 du học sinh

Read more

Write a Review

Click to rate


Địa điểm gần đây

Xem thêm

City of Bristol College

Location: City of Bristol College, Saint George's Road, Bristol, UKPhone: +44 117 312 5000
Website: http://www.cityofbristol.ac.uk/
Distance: 0 km

EC Bristol English Language School

Location: EC Bristol English Language School, Queen Square, Bristol, UKPhone: +44 117 938 8600
Website: https://www.ecenglish.com/en/school-locations/uk/learn-english-in-bristol
Distance: 0.67 km

International House Bristol

Location: International House Bristol, Oakfield Road, Bristol, UKPhone: +44 117 909 0911
Website: http://www.ihbristol.com/
Distance: 1.21 km

Bristol, University of the West of England

Location: University of the West of England - UWE Bristol, Coldharbour Lane, Stoke Gifford, Bristol, Vương Quốc AnhPhone: +44 117 965 6261
Website: https://www.uwe.ac.uk/
Distance: 6.8 km

University of Bristol

Location: University of Bristol, Tyndall Avenue, Bristol, Vương Quốc AnhPhone: +44 117 928 9000
Website: http://www.bristol.ac.uk/
Distance: 0.86 km