Trường Thành phố và Phường hội Nghệ thuật Luân Đôn hoạt động dưới cái tên này và tại cùng một địa điểm từ năm 1879. Trường nằm tại Luân Đôn và là một cơ sở độc lập giảng dạy cả lịch sử và các kỹ năng truyền thống của hoạt động nghệ thuật và thủ công. Trường ưu tiên giảng dạy kỹ năng. Các khóa học được trường tổ chức gồm chương trình cơ sở, Hội họa Mỹ thuật, Điêu khắc, Thạc sỹ Hội họa, Khắc đá kiến trúc, Khắc và mạ gỗ trang trí, Bảo tồn, và chương trình cấp bằng So sánh bảo tồn.

Trường Thành phố và Phường hội Nghệ thuật Luân Đôn hoạt động dưới cái tên này và tại cùng một địa điểm từ năm 1879. Trường nằm tại Luân Đôn và là một cơ sở độc lập giảng dạy cả lịch sử và các kỹ năng truyền thống của hoạt động nghệ thuật và thủ công. Trường ưu tiên giảng dạy kỹ năng. Các khóa học được trường tổ chức gồm chương trình cơ sở, Hội họa Mỹ thuật, Điêu khắc, Thạc sỹ Hội họa, Khắc đá kiến trúc, Khắc và mạ gỗ trang trí, Bảo tồn, và chương trình cấp bằng So sánh bảo tồn.

Read more

Write a Review

Click to rate


Địa điểm gần đây

Xem thêm

City and Islington College

Location: City And Islington College - Sixth Form College, Goswell Road, London, UKPhone: +44 20 7700 9200
Website: http://www.candi.ac.uk/
Distance: 4.79 km

Ealing, Hammersmith & West London College

Location: Ealing, Hammersmith and West London College, Gliddon Road, London, UKPhone: +44 20 8741 1688
Website: http://wlc.ac.uk/
Distance: 7.34 km

University of Greenwich

Location: University of Greenwich, Park Row, Luân Đôn, Vương Quốc AnhPhone: +44 20 8331 8000
Website: http://www.gre.ac.uk/
Distance: 6.98 km

Institute of English Studies, School of Advanced Study, University of London

Location: Senate House, London WC1E 7HU, England, UKPhone: +44 20 7862 8675
Website: www.ies.sas.ac.uk
Distance: 3.99 km

Language Studies International London Central

Location: Language Studies International, Ridgmount Street, London, UKPhone: +44 20 7467 6500
Website: http://www.lsi.edu/london
Distance: 4.06 km

British Study Centres London

Location: British Study Centres London Central, Bloomsbury Square, London, UKPhone: +44 20 7317 0160
Website: https://www.british-study.com/adults/english-language-schools/london/
Distance: 3.73 km