fbpx

Thông tin chung

Đại học Thành phố của Đại học Thành phố New York là một trường cao đẳng công lập của Đại học Thành phố New York ở Thành phố New York. Tọa lạc tại Hamilton Heights nhìn ra Harlem ở Manhattan, khuôn viên Collegiate Gothic rộng 35 mẫu của City College trải dài từ Convent Avenue từ 130 đến 141st Streets.

Thông tin chung

Đại học Thành phố của Đại học Thành phố New York là một trường cao đẳng công lập của Đại học Thành phố New York ở Thành phố New York. Tọa lạc tại Hamilton Heights nhìn ra Harlem ở Manhattan, khuôn viên Collegiate Gothic rộng 35 mẫu của City College trải dài từ Convent Avenue từ 130 đến 141st Streets.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Austin W. Marxe School of Public and International Affairs - Baruch College

Location: Baruch College, Lexington Avenue, New York, NY 10010, United StatesPhone: +1 646-312-1000
Website: http://www.baruch.cuny.edu/
Distance: 9.29 km

Teachers College Columbia University

Location: Teachers College, Columbia University, West 120th Street, New York, NY, USAPhone: +1 212-678-3000
Website: http://www.tc.columbia.edu/
Distance: 1.44 km

Graduate School And University Center of The City University of New York

Location: 365 Fifth Avenue, New York, NY 10016, USAPhone: 1-877-428-6942
Website: https://www.gc.cuny.edu/Home
Distance: 8.46 km

Sotheby's Institute of Art - New York

Location: 570 Lexington Ave, NY, New York 10022, USAPhone: +1 212-517-3929
Website: http://www.sothebysinstitute.com/
Distance: 7.29 km

Hunter College of The City University of New York

Location: Hunter College, Park Avenue, New York, NY, USAPhone: +1 212-772-4000
Website: http://www.hunter.cuny.edu/
Distance: 5.89 km

Touro College

Location: 27-33 West 23rd Street, New York, NY 10010, United StatesPhone: 1-844-868-7666
Website: https://www.touro.edu/
Distance: 9.33 km