fbpx

Đại Học Chulalongkorn (Chulalongkorn University) là trường đại học nằm ở Bangkok, Thái Lan. Trường có 19 khoa, 3 trường thành viên, 3 trường cao đẳng và 10 viện nghiên cứu, cung cấp hàng loạt các chương trình học thuộc nhiều lĩnh vực bao gồm Thương mại và Kế toán, Nghệ thuật, Nha khoa, Kỹ thuật, Luật, Khoa học Chính trị, Khoa học Dược phẩm, Dân số học, và Khoa học Thể thao. Đại học Chulalongkorn là ngôi nhà chung của hơn 38.000 sinh viên.

Đại Học Chulalongkorn (Chulalongkorn University) là trường đại học nằm ở Bangkok, Thái Lan. Trường có 19 khoa, 3 trường thành viên, 3 trường cao đẳng và 10 viện nghiên cứu, cung cấp hàng loạt các chương trình học thuộc nhiều lĩnh vực bao gồm Thương mại và Kế toán, Nghệ thuật, Nha khoa, Kỹ thuật, Luật, Khoa học Chính trị, Khoa học Dược phẩm, Dân số học, và Khoa học Thể thao. Đại học Chulalongkorn là ngôi nhà chung của hơn 38.000 sinh viên.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Hands On Education Consultants

Location: Hands On Education Consultants Co., Ltd., Silom, Bang Rak, Bangkok, ThailandPhone: +66 2 631 1014
Website: https://www.hands-on.co.th/en/
Distance: 0.76 km

Chulalongkorn University

Location: Chulalongkorn University (BBA), Pathum Wan, Bangkok, ThailandPhone: +66 2 218 5840
Website: http://bba.acc.chula.ac.th/
Distance: 0 km