fbpx

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Chu Hai College of Higher Education

Location: Chu Hai College of Higher Education, Tuen Mun, Hong KongPhone: +852 2408 9928
Website: http://www.chuhai.edu.hk/
Distance: 0 km

Lingnan University

Location: Lingnan University, Castle Peak Road, Tuen Mun, Hong KongPhone: +852 2616 8888
Website: http://www.ln.edu.hk/
Distance: 3.83 km