fbpx

Trường Christelijke Hogeschool Ede (Christelijke Hogeschool Ede – CHE) là ngôi nhà chung của hơn 400 giảng viên và 4.200 sinh viên và trường tọa lạc tại Ede Netherlands. Mục tiêu của trường là cung cấp các chương trình học chất lượng cao, giáo dục chuyên nghiệp trong các lĩnh vực quản trị kinh doanh, Quản lý Nhân sự, Truyền thông, Báo chí, Công tác xã hội và dịch vụ, xã hội, sư phạm Điều dưỡng, Thần học và Tôn Giáo, giáo dục tôn giáo và đào tạo giáo viên cho bậc giáo dục tiểu học.

Trường Christelijke Hogeschool Ede (Christelijke Hogeschool Ede – CHE) là ngôi nhà chung của hơn 400 giảng viên và 4.200 sinh viên và trường tọa lạc tại Ede Netherlands. Mục tiêu của trường là cung cấp các chương trình học chất lượng cao, giáo dục chuyên nghiệp trong các lĩnh vực quản trị kinh doanh, Quản lý Nhân sự, Truyền thông, Báo chí, Công tác xã hội và dịch vụ, xã hội, sư phạm Điều dưỡng, Thần học và Tôn Giáo, giáo dục tôn giáo và đào tạo giáo viên cho bậc giáo dục tiểu học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Aeres University of Applied Sciences

Location: Aeres Hogeschool, Mansholtlaan, Wageningen, NetherlandsPhone: +31 88 020 6700
Website: http://www.aereshogeschool.nl/
Distance: 3.73 km

Wageningen University and Research Centre

Location: Wageningen University & Research centre, Wageningen, NetherlandsPhone: +31 317 480 100
Website: http://www.wur.nl/
Distance: 3.86 km