fbpx

Christchurch College of English

Ngày đăng 2019-01-09
Quốc gia New Zealand
Xếp hạng
0.0

Cao đẳng Anh ngữ Christchursh (Christchursh College of English) là nhà cung cấp giáo dục tại New Zealand. CCEL được chứng nhận bởi Cơ quan chuyên môn New Zealand (NZQA là nơi đánh giá chất lượng uy tín nhất). Một loạt Khóa học tiếng anh được tổ chức đào tạo như tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh kinh doanh, chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS & Cambridge,. Chương trình TESOL được giảng dạy cho người bản địa & người nước ngoài. CCEL được thành lập năm 1991

Cao đẳng Anh ngữ Christchursh (Christchursh College of English) là nhà cung cấp giáo dục tại New Zealand. CCEL được chứng nhận bởi Cơ quan chuyên môn New Zealand (NZQA là nơi đánh giá chất lượng uy tín nhất). Một loạt Khóa học tiếng anh được tổ chức đào tạo như tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh kinh doanh, chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS & Cambridge,. Chương trình TESOL được giảng dạy cho người bản địa & người nước ngoài. CCEL được thành lập năm 1991

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

CCEL Christchurch

Location: CCEL Christchurch Solway Avenue, Ilam, Christchurch, New ZealandPhone: +64 3-343 3790
Website: http://www.ccel.co.nz/
Distance: 0 km

Ara School of English

Location: Ara Institute of Canterbury Madras Street, Christchurch Central, Christchurch, New ZealandPhone: +64 800 242 476
Website: http://www.ara.ac.nz/
Distance: 6.39 km

The University of Canterbury English Language Centre

Location: University of Canterbury Kirkwood Avenue, Upper Riccarton, Christchurch, New ZealandPhone: +64 3-366 7001
Website: http://www.canterbury.ac.nz/
Distance: 1.35 km

Computer Power Plus

Location: Computer Power Plus Madras Street, Christchurch Central, Christchurch, New ZealandPhone: +64 3-963 0033
Website: https://www.computerpowerplus.ac.nz/
Distance: 6.3 km

The University of Canterbury Foundation Studies

Location: University of Canterbury Kirkwood Avenue, Upper Riccarton, Christchurch, New ZealandPhone: +64 3-366 7001
Website: http://www.canterbury.ac.nz/
Distance: 1.35 km

New Zealand College of Business

Location: New Zealand College of Business Bishopdale Court, Bishopdale, Christchurch, New ZealandPhone: +64 3-379 6668
Website: http://www.nzcb.ac.nz/
Distance: 3.94 km