fbpx

Đại Học Nông nghiệp Trung Quốc (China Agricultural University – CAU) là một trường công lập hàng đầu tại Trung Quốc. Ngoài ra, CAU còn là cơ sở giáo dục bậc cao về nông nghiệp lâu đời nhất Trung Hoa khi được thành lập vào năm 1905. Trường đại học này có hơn 14 trường chuyên ngành và 60 khoa. Hiện đang có 20,000 sinh viên đang theo học tại đây, trong đó có khoảng 450 sinh viên quốc tế. CAU có 12 chương trình học Thạc sĩ và 11 chương trình học Tiến sĩ được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Trường đại học này không những có chương trình cấp học bổng cho sinh viên quốc tế mà còn có dịch vụ hướng nghiệp sau khi tốt nghiệp cho sinh viên.

Đại Học Nông nghiệp Trung Quốc (China Agricultural University – CAU) là một trường công lập hàng đầu tại Trung Quốc. Ngoài ra, CAU còn là cơ sở giáo dục bậc cao về nông nghiệp lâu đời nhất Trung Hoa khi được thành lập vào năm 1905. Trường đại học này có hơn 14 trường chuyên ngành và 60 khoa. Hiện đang có 20,000 sinh viên đang theo học tại đây, trong đó có khoảng 450 sinh viên quốc tế. CAU có 12 chương trình học Thạc sĩ và 11 chương trình học Tiến sĩ được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Trường đại học này không những có chương trình cấp học bổng cho sinh viên quốc tế mà còn có dịch vụ hướng nghiệp sau khi tốt nghiệp cho sinh viên.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

China Agricultural University

Location: China, Beijing, Haidian, Yuanmingyuan West Road, 中国农业大学西校区Phone: +86 10 6273 6417
Website: http://www.cau.edu.cn
Distance: 0 km

BeiHang University

Location: Beijing Hyundai Distance Education College, 37 Xueyuan Road, Wudaokou, Haidian, Beijing, China, 100083Phone: +86-10-82317114
Website: https://ev.buaa.edu.cn/
Distance: 7.6 km

Peking University

Location: Peking University, Yiheyuan Road, Haidian, Beijing, ChinaPhone: +86 10 6275 1201
Website: http://www.pku.edu.cn/
Distance: 4.9 km

Tsinghua University

Location: Tsinghua University, Shuangqing Road, Haidian, Beijing, ChinaPhone: +86 10 6279 3001
Website: http://www.tsinghua.edu.cn/
Distance: 4.86 km