fbpx

Đại học bang Chicago (Chicago State University) là trường sư phạm, được thành lập năm 1867. Ngày nay, đây là học viện công lập nằm trong khu vực nội thành phía nam Chicago với gần 7,200 sinh viên theo học. Đại học Chicago bao gồm 5 trường cao đẳng: khoa học y tế, nghệ thuật và khoa học, kinh doanh, sư phạm và dược. Trường cung cấp chương trình đào tạo hệ cử nhân và sau đại học với những khóa học mở rộng và đào tạo từ xa.

Đại học bang Chicago (Chicago State University) là trường sư phạm, được thành lập năm 1867. Ngày nay, đây là học viện công lập nằm trong khu vực nội thành phía nam Chicago với gần 7,200 sinh viên theo học. Đại học Chicago bao gồm 5 trường cao đẳng: khoa học y tế, nghệ thuật và khoa học, kinh doanh, sư phạm và dược. Trường cung cấp chương trình đào tạo hệ cử nhân và sau đại học với những khóa học mở rộng và đào tạo từ xa.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Chicago State University

Location: Chicago State University, S King Dr, Chicago, IL, USAPhone: +1 773-995-2000
Website: http://www.csu.edu/
Distance: 0 km

University of Chicago

Location: The University of Chicago, South Ellis Avenue, Chicago, IL, USAPhone: +1 773-702-1234
Website: http://www.uchicago.edu/
Distance: 7.9 km