fbpx

Thành lập năm 1348, Đại Học Charles ở Prague, Cộng Hòa Séc, là một trong những ngôi trường cổ kính nhất châu Âu và luôn đạt thứ hạng cao trong những bảng xếp hạng thế giới. Đại học Charles có 50.000 sinh viên, trong đó khoảng 9.000 là sinh viên quốc tế. Trường cung cấp hàng loạt các chương trình đại học và Cao học giảng dạy bằng tiếng Anh như Y Dược, Nghệ thuật, Luật và Nhân văn. Trường là đối tác với nhiều trường đại học và tổ chức hàng đầu thế giới, trong đó có Hiệp hội Quốc tế các trường Đại học và Hiệp hội châu Âu vì Giáo dục Quốc tế. Có nhiều loại học bổng và trợ cấp tài chính dành cho sinh viên quốc tế tại trường.

Thành lập năm 1348, Đại Học Charles ở Prague, Cộng Hòa Séc, là một trong những ngôi trường cổ kính nhất châu Âu và luôn đạt thứ hạng cao trong những bảng xếp hạng thế giới. Đại học Charles có 50.000 sinh viên, trong đó khoảng 9.000 là sinh viên quốc tế. Trường cung cấp hàng loạt các chương trình đại học và Cao học giảng dạy bằng tiếng Anh như Y Dược, Nghệ thuật, Luật và Nhân văn. Trường là đối tác với nhiều trường đại học và tổ chức hàng đầu thế giới, trong đó có Hiệp hội Quốc tế các trường Đại học và Hiệp hội châu Âu vì Giáo dục Quốc tế. Có nhiều loại học bổng và trợ cấp tài chính dành cho sinh viên quốc tế tại trường.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of New York in Prague

Location: University of New York in Prague, Londýnská, Prague 2, CzechiaPhone: +420 224 221 261
Website: http://www.unyp.cz/
Distance: 1.69 km

University of Economics, Prague

Location: University of Economics, Prague, náměstí Winstona Churchilla, Prague 3, CzechiaPhone: +420 224 095 111
Website: http://www.vse.cz/
Distance: 1.3 km

Charles University in Prague

Location: Charles University in Prague, Opletalova, Old Town, CzechiaPhone: +420 224 491 111
Website: http://cuni.cz/
Distance: 0 km