fbpx

Được thành lập vào năm 1989, Đại học Charles Sturt là một cơ sở do bang tài trợ chuyên đào tạo đại học ở NSW. Trường tổ chức gần 500 khóa học cho khoảng 35.000 sinh viên trong cơ sở và học tập từ xa. Trường tổ chức các khóa học cấp bằng trong các ngành như Khoa học nông nghiệp, Sức khỏe liên kết, Kinh doanh, Thực phẩm và rượu, Tư pháp và chính sách, Điều dưỡng, Tâm lý học và Thần học. Các chương trình học tập được tổ chức trong 5 cơ sở: tại Bathurst, Wagga Wagga, Orange, Albury-Wodonga và Dubbo. Đặc điểm đặc biệt của các cơ sở Orange và Wagga Wagga là các trại ngựa và các vườn nho.

Được thành lập vào năm 1989, Đại học Charles Sturt là một cơ sở do bang tài trợ chuyên đào tạo đại học ở NSW. Trường tổ chức gần 500 khóa học cho khoảng 35.000 sinh viên trong cơ sở và học tập từ xa. Trường tổ chức các khóa học cấp bằng trong các ngành như Khoa học nông nghiệp, Sức khỏe liên kết, Kinh doanh, Thực phẩm và rượu, Tư pháp và chính sách, Điều dưỡng, Tâm lý học và Thần học. Các chương trình học tập được tổ chức trong 5 cơ sở: tại Bathurst, Wagga Wagga, Orange, Albury-Wodonga và Dubbo. Đặc điểm đặc biệt của các cơ sở Orange và Wagga Wagga là các trại ngựa và các vườn nho.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Charles Sturt University

Location: Charles Sturt University, Wagga Wagga, Boorooma Street, North Wagga Wagga New South Wales, ÚcPhone: +61 1800 334 733
Website: http://www.csu.edu.au/
Distance: 0 km