fbpx
Đại Học Trung Nam (Central South University – CSU), được thành lập vào năm 2000, là một trường công lập có các khóa đào tạo thuộc 10 lĩnh vực khác nhau như Kỹ sư Khai khoáng, Y tá và Kỹ sư phần mềm ở bậc Cử nhân; Kỹ sư phần mềm, Luật Quốc tế, Y tá và Khoa học Vật liệu ở bậc Thạc sĩ. CSU có mối quan hệ đối tác với hơn 200 trường đại học, công ty và cơ sở nghiên cứu trên toàn thế giới. Trường đại học này còn có chương trình cấp học bổng cho sinh viên quốc tế.
Đại Học Trung Nam (Central South University – CSU), được thành lập vào năm 2000, là một trường công lập có các khóa đào tạo thuộc 10 lĩnh vực khác nhau như Kỹ sư Khai khoáng, Y tá và Kỹ sư phần mềm ở bậc Cử nhân; Kỹ sư phần mềm, Luật Quốc tế, Y tá và Khoa học Vật liệu ở bậc Thạc sĩ. CSU có mối quan hệ đối tác với hơn 200 trường đại học, công ty và cơ sở nghiên cứu trên toàn thế giới. Trường đại học này còn có chương trình cấp học bổng cho sinh viên quốc tế.
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Central South University

Location: Central South University, Lushan South Road, Yuelu, Changsha, Hunan, ChinaPhone: +86 731 8887 6114
Website: http://www.csu.edu.cn/
Distance: 0 km