fbpx

Central College, trường Cao đẳng kinh doanh tại Sydney, cung cấp các chứng chỉ, văn bằng, văn bằng cao cấp trong các ngành như kế toán, công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện, quản lý kinh doanh và du lịch. Trường được công nhận đạt chuẩn ISO 9001 và các khóa học tại đây đã được đăng ký và phê chuẩn bởi Khối thịnh vượng chung của các tổ chức và các khóa học cho sinh viên nước ngoài (CRICOS). Central College hoạt động với tầm nhìn xa trong việc tạo sự khác biệt trong cuộc sống của học sinh, sinh viên. Sinh viên sẽ có được những trải nghiệm khác biệt trong quá trình học tập với những cơ sở học tập hiện đại, đa dạng của trường đại học danh tiếng này.

Central College, trường Cao đẳng kinh doanh tại Sydney, cung cấp các chứng chỉ, văn bằng, văn bằng cao cấp trong các ngành như kế toán, công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện, quản lý kinh doanh và du lịch. Trường được công nhận đạt chuẩn ISO 9001 và các khóa học tại đây đã được đăng ký và phê chuẩn bởi Khối thịnh vượng chung của các tổ chức và các khóa học cho sinh viên nước ngoài (CRICOS). Central College hoạt động với tầm nhìn xa trong việc tạo sự khác biệt trong cuộc sống của học sinh, sinh viên. Sinh viên sẽ có được những trải nghiệm khác biệt trong quá trình học tập với những cơ sở học tập hiện đại, đa dạng của trường đại học danh tiếng này.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sydney College of Business and IT

Location: 51 Druitt Street, Sydney New South Wales 2000, AustraliaPhone: +61 2 8114 2500
Website: http://www.scbit.edu.au
Distance: 0.52 km

Upskilled

Location: Upskilled, Pacific Highway, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 009 924
Website: https://www.upskilled.edu.au/
Distance: 6.1 km

Top Education Institute

Location: TOP Education Institute, Central Avenue, Eveleigh New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9209 4888
Website: http://www.top.edu.au/
Distance: 2.44 km

Mercury Colleges

Location: Mercury Colleges PTY Ltd., Castlereagh Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8211 1118
Website: http://www.mercurycolleges.nsw.edu.au/
Distance: 0.09 km

Gateway Education Academy

Location: 1/250 Pitt Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: + 61 (02) 92670070
Website: https://www.gatewayeducation.com.au/
Distance: 0.48 km

Sydney International English College

Location: Úc, New South Wales, Darlinghurst, College St, NSW 인터나티오널 엥글리시 대학Phone: +61 2 8057 0837
Website: http://www.nswenglish.com.au/
Distance: 0.71 km