fbpx

Trường Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ (The Catholic University of America) được thành lập vào năm 1887, nằm gần trung tâm của Washington, DC.Đây là trường đại học tư nhân cung cấp các chương trình học cho bậc đại học và chuyên nghiệp trong các lĩnh vực chính như: kiến trúc và quy hoạch, nghệ thuật và khoa học, giáo Luật, Kỹ Thuật, Pháp luật, thư viện và khoa học thông tin, Cao đẳng Metropolitan, âm nhạc, điều dưỡng, triết học, dịch vụ xã hội và thần học và nghiên cứu tôn giáo . Trường có khoảng 3470 sinh viên đại học và 3.240 sinh viên SAU đại học.

Catholic University of America
Catholic University of America

Giới thiệu về trường Catholic University of America

Đại học Catholic xây dựng từ năm 1887 với sự hỗ trợ của Giáo hoàng Leo VIII, là một trường Đại học Quốc gia của Nhà thờ Catholic, ban đầu trường được thành lập như là một trung tâm nghiên cứu sau đại học tại United States. Kết hợp giữa các giáo trình xuất sắc và nghệ thuật giảng dạy độc đáo, trường chính thức đi vào hoạt động giảng dạy bậc đại học từ năm 1904, hằng năm đào tạo một số lượng lớn cử nhân và kỹ sư.

Catholic University of America
Catholic University of America

Vị trí địa lý của trường Catholic University of America

Nằm gần trung tâm của Washington, DC; thành lập như là một trung tâm nghiên cứu sau đại học, trường đại học bắt đầu cung cấp giáo dục đại học vào năm 1904 và ngày nay là nơi có 12 trường và 21 cơ sở nghiên cứu. Đại học Công Giáo là trường đại học Mỹ chỉ với các khoa giáo cấp độ kinh điển trong ba môn. Khuôn viên xanh tươi180 mẫu Anh của trường Đại học, nằm ngay phía bắc của Capitol Hill, Cho phép sinh viên dễ dàng tiếp cận với hàng loạt các cơ hội giáo dục, văn hóa và chính trị Washington, DC đã cung cấp.

Catholic University of America
Catholic University of America

Chương trình giảng dạy tại Catholic University of America

Catholic University of America
Catholic University of America

Trường Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ (The Catholic University of America) được thành lập vào năm 1887, nằm gần trung tâm của Washington, DC.Đây là trường đại học tư nhân cung cấp các chương trình học cho bậc đại học và chuyên nghiệp trong các lĩnh vực chính như: kiến trúc và quy hoạch, nghệ thuật và khoa học, giáo Luật, Kỹ Thuật, Pháp luật, thư viện và khoa học thông tin, Cao đẳng Metropolitan, âm nhạc, điều dưỡng, triết học, dịch vụ xã hội và thần học và nghiên cứu tôn giáo . Trường có khoảng 3470 sinh viên đại học và 3.240 sinh viên SAU đại học.

Catholic University of America
Catholic University of America

Giới thiệu về trường Catholic University of America

Đại học Catholic xây dựng từ năm 1887 với sự hỗ trợ của Giáo hoàng Leo VIII, là một trường Đại học Quốc gia của Nhà thờ Catholic, ban đầu trường được thành lập như là một trung tâm nghiên cứu sau đại học tại United States. Kết hợp giữa các giáo trình xuất sắc và nghệ thuật giảng dạy độc đáo, trường chính thức đi vào hoạt động giảng dạy bậc đại học từ năm 1904, hằng năm đào tạo một số lượng lớn cử nhân và kỹ sư.

Catholic University of America
Catholic University of America

Vị trí địa lý của trường Catholic University of America

Nằm gần trung tâm của Washington, DC; thành lập như là một trung tâm nghiên cứu sau đại học, trường đại học bắt đầu cung cấp giáo dục đại học vào năm 1904 và ngày nay là nơi có 12 trường và 21 cơ sở nghiên cứu. Đại học Công Giáo là trường đại học Mỹ chỉ với các khoa giáo cấp độ kinh điển trong ba môn. Khuôn viên xanh tươi180 mẫu Anh của trường Đại học, nằm ngay phía bắc của Capitol Hill, Cho phép sinh viên dễ dàng tiếp cận với hàng loạt các cơ hội giáo dục, văn hóa và chính trị Washington, DC đã cung cấp.

Catholic University of America
Catholic University of America

Chương trình giảng dạy tại Catholic University of America

Catholic University of America
Catholic University of America
Read more

Chi phí

CHI PHÍ THEO NĂM

 • CHI PHÍ SINH HOẠT
  • US$4,467
 •  CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
  • US$9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

 • BẬC ĐẠI HỌC
  • US$38,080
 • BẬC CAO HỌC
  • US$39,140

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Strayer University

Location: Strayer University, 15th Street Northwest, Washington, DC, USAPhone: 877.445.7180
Website: https://www.strayer.edu
Distance: 4.69 km

University of Mary

Location: University of Maryland, College Park, MD, USAPhone: +1 301-405-1000
Website: http://www.umd.edu/
Distance: 7.38 km

University of The District of Columbia

Location: University of the District of Columbia, Connecticut Avenue Northwest, Washington, DC, USAPhone: +1 202-274-5000
Website: http://www.udc.edu/
Distance: 5.85 km

University of Maryland University College

Location: University of Maryland University College, University Boulevard East, Adelphi, MD, USAPhone: +1 800-888-8682
Website: http://www.umuc.edu/
Distance: 6.73 km

Howard University

Location: Howard University, Sixth St NW, Washington, DC, USAPhone: +1 202-806-6100
Website: http://www.howard.edu/
Distance: 2.39 km

American University

Location: American University, Massachusetts Avenue Northwest, Washington, DC, USAPhone: +1 202-885-1000
Website: http://www.american.edu/
Distance: 7.79 km