fbpx

Cass Training International College

Ngày đăng 2018-12-29
Quốc gia Úc
Xếp hạng
0.0

Cao đẳng đào tạo quốc tế Cass (Cass Training International College) là tổ chức đào tạo tư thục, đã đăng ký hoạt động. Được thành lập cách đây 18 năm tại Coffs Harbour, New South Wales, học viện cấp chứng chỉ & giấy chứng nhận được công nhận về liệu pháp chăm sóc sắc đẹp, quản trị kinh doanh, pháp chế doanh nghiệp, quản lý kinh doanh, chăm sóc trẻ em, quản lý khách sạn, công nghệ làm móng, du lịch. Chương trình đào tạo được chứng nhận quốc gia. Khóa học chứng chỉ có thời hạn 1 năm và giấy chứng nhận có thời hạn 1 năm hoặc hơn 2 năm đối với hệ tại chức. Sinh viên có thể lấy 2 giấy chứng nhận và theo học đồng thời những học phần quan trọng

Cao đẳng đào tạo quốc tế Cass (Cass Training International College) là tổ chức đào tạo tư thục, đã đăng ký hoạt động. Được thành lập cách đây 18 năm tại Coffs Harbour, New South Wales, học viện cấp chứng chỉ & giấy chứng nhận được công nhận về liệu pháp chăm sóc sắc đẹp, quản trị kinh doanh, pháp chế doanh nghiệp, quản lý kinh doanh, chăm sóc trẻ em, quản lý khách sạn, công nghệ làm móng, du lịch. Chương trình đào tạo được chứng nhận quốc gia. Khóa học chứng chỉ có thời hạn 1 năm và giấy chứng nhận có thời hạn 1 năm hoặc hơn 2 năm đối với hệ tại chức. Sinh viên có thể lấy 2 giấy chứng nhận và theo học đồng thời những học phần quan trọng

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sydney College of Business and IT

Location: 51 Druitt Street, Sydney New South Wales 2000, AustraliaPhone: +61 2 8114 2500
Website: http://www.scbit.edu.au
Distance: 0.61 km

Upskilled

Location: Upskilled, Pacific Highway, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 009 924
Website: https://www.upskilled.edu.au/
Distance: 5.06 km

Top Education Institute

Location: TOP Education Institute, Central Avenue, Eveleigh New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9209 4888
Website: http://www.top.edu.au/
Distance: 3.18 km

Mercury Colleges

Location: Mercury Colleges PTY Ltd., Castlereagh Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8211 1118
Website: http://www.mercurycolleges.nsw.edu.au/
Distance: 1.09 km

Gateway Education Academy

Location: 1/250 Pitt Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: + 61 (02) 92670070
Website: https://www.gatewayeducation.com.au/
Distance: 0.76 km

Sydney International English College

Location: Úc, New South Wales, Darlinghurst, College St, NSW 인터나티오널 엥글리시 대학Phone: +61 2 8057 0837
Website: http://www.nswenglish.com.au/
Distance: 1.81 km