fbpx
Đại học Carroll là học viện lâu đời nhất bậc đại học ở Wisconsin. Triết lý giáo dục của trường là: tích lũy kiến thức, kinh nghiệm đầu vào, kĩ năng suốt đời và hướng tới giá trị bền vững. Những nền tảng này sẽ thúc đẩy sinh viên của trường đạt được một tiềm năng lâu dài. Trường thường được gọi là đại học tiên phong Wiscosin.

 

Đại học Carroll là học viện lâu đời nhất bậc đại học ở Wisconsin. Triết lý giáo dục của trường là: tích lũy kiến thức, kinh nghiệm đầu vào, kĩ năng suốt đời và hướng tới giá trị bền vững. Những nền tảng này sẽ thúc đẩy sinh viên của trường đạt được một tiềm năng lâu dài. Trường thường được gọi là đại học tiên phong Wiscosin.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Carroll University

Location: Carroll University, North East Avenue, Waukesha, WI, USAPhone: +1 262-524-7373
Website: http://www.carrollu.edu/
Distance: 0 km