fbpx

Thông tin chung

Đại học Carnegie Mellon là một trường nghiên cứu tư nhân tại Pennsylvania. Được thành lập vào năm 1900, hiện trường có gần 10.000 sinh viên theo học. Các khoa khác nhau tại các trường bao gồm: công nghệ, mỹ thuật, chính sách công và quản lý, khoa học xã hội, nhân chủng học, khoa học máy tính và kinh doanh. Đại học Carnegie Mellon cũng tạo cơ hội cho những sinh viên muốn nghiên cứu về siêu máy tính, robot, công nghệ phần mềm và tương tác giữa người-máy tính.

Thông tin chung

Đại học Carnegie Mellon là một trường nghiên cứu tư nhân tại Pennsylvania. Được thành lập vào năm 1900, hiện trường có gần 10.000 sinh viên theo học. Các khoa khác nhau tại các trường bao gồm: công nghệ, mỹ thuật, chính sách công và quản lý, khoa học xã hội, nhân chủng học, khoa học máy tính và kinh doanh. Đại học Carnegie Mellon cũng tạo cơ hội cho những sinh viên muốn nghiên cứu về siêu máy tính, robot, công nghệ phần mềm và tương tác giữa người-máy tính.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Pittsburgh

Location: University of Pittsburgh, Fifth Avenue, Pittsburgh, PA, USAPhone: +1 412-624-4141
Website: http://www.pitt.edu/
Distance: 1.48 km

Carnegie Mellon University

Location: 5000 Forbes Ave, Pittsburgh, Pennsylvania, Hoa KỳPhone: 412-268-2000
Website: https://www.cmu.edu/
Distance: 0 km

Duquesne University

Location: 600 Forbes Avenue, Pittsburgh, PA 15282, USAPhone: 412.396.6000
Website: https://www.duq.edu/
Distance: 4.04 km