fbpx

Thông tin chung

Carnegie Mellon là trường Đại Học quốc tế đầu tiên tại Australia. Học viện được thành lập khi trường Heinz và trung tâm công nghệ giải trí (ETC) bắt đầu hoạt động ở Adelaide năm 2006. Trường Heinz cấp 2 bằng thạc sỹ – thạc sỹ khoa học về chính sách công & quản lý, thạc sỹ khoa học về công nghệ thông tin. Trung tâm công nghệ giải trí của Carnegie Mellon cấp bằng thác sỹ về công nghệ giải trí

Thông tin chung

Carnegie Mellon là trường Đại Học quốc tế đầu tiên tại Australia. Học viện được thành lập khi trường Heinz và trung tâm công nghệ giải trí (ETC) bắt đầu hoạt động ở Adelaide năm 2006. Trường Heinz cấp 2 bằng thạc sỹ – thạc sỹ khoa học về chính sách công & quản lý, thạc sỹ khoa học về công nghệ thông tin. Trung tâm công nghệ giải trí của Carnegie Mellon cấp bằng thác sỹ về công nghệ giải trí

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Carnegie Mellon University Australia (CMU)

Location: Carnegie Mellon University, Victoria Square, Adelaide SA, AustraliaPhone: +61 8 8110 9900
Website: http://www.australia.cmu.edu/
Distance: 0 km

Adelaide Hospitality and Training School (AHTS)

Location: AHTS Training and Education, Pirie Street, Adelaide SA, AustraliaPhone: +61 8 8223 1818
Website: http://www.ahts.sa.edu.au/
Distance: 0.35 km

Eynesbury

Location: Eynesbury, Coglin Street, Adelaide SA, AustraliaPhone: +61 8 8216 9000
Website: http://www.eynesbury.sa.edu.au/
Distance: 0.38 km

Durban International College

Location: 38 Currie Street, Adelaide Nam Úc, ÚcPhone: (61) 08 84107900
Website: http://www.durban.sa.edu.au/
Distance: 0.54 km

English Language School of Adelaide

Location: 43 Angas Street, Adelaide South Australia, ÚcDistance: 0.27 km

Tabor Adelaide

Location: Tabor Adelaide, Goodwood Road, Millswood Nam Úc, ÚcPhone: +61 8 8373 8777
Website: http://www.taboradelaide.edu.au/
Distance: 3.24 km