fbpx
Capilano University (Capilano U) là một trường đại học công lập với nhiều chương trình học tập trung, đặt tại North Vancouver, British Columbia, Canada. Các chương trình dạy tại Capilano U bao gồm các ngành thuộc lĩnh vực Nghệ thuật; Khoa học; Kinh doanh; Nghiên cứu chuyên nghiệp; Mỹ thuật; Mỹ thuật ứng dụng; Giáo dục; Phát triển y tế; và Nghiên cứu toàn cầu. Trường hiện có 7.800 sinh viên, trong đó 760 sinh viên quốc tế đến từ 57 quốc gia khác nhau.

 

Capilano University (Capilano U) là một trường đại học công lập với nhiều chương trình học tập trung, đặt tại North Vancouver, British Columbia, Canada. Các chương trình dạy tại Capilano U bao gồm các ngành thuộc lĩnh vực Nghệ thuật; Khoa học; Kinh doanh; Nghiên cứu chuyên nghiệp; Mỹ thuật; Mỹ thuật ứng dụng; Giáo dục; Phát triển y tế; và Nghiên cứu toàn cầu. Trường hiện có 7.800 sinh viên, trong đó 760 sinh viên quốc tế đến từ 57 quốc gia khác nhau.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

The Interior Design Institute

Location: The Interior Design Institute, West Georgia Street, Vancouver, Columbia thuộc Anh, CanadaWebsite: http://institutdedesigndinterieur.ca/
Distance: 8.1 km

City University of Seattle in Canada (Vancouver)

Location: City University of Seattle, West Pender Street, Vancouver, Columbia thuộc Anh, CanadaPhone: +1 604-689-2489
Website: http://www.cityuniversity.ca/
Distance: 7.86 km

Alexander College

Location: Alexander College, Kingsway, Burnaby, Columbia thuộc Anh, Ca-na-đaPhone: +1 604-435-5815
Website: http://www.alexandercollege.ca/
Distance: 9.89 km

The Photography Institute

Location: 701 West Georgia Street, Vancouver, Columbia thuộc Anh, Ca-na-đaDistance: 8.1 km

Fairleigh Dickinson University, Vancouver Campus

Location: FDU, Cambie Street, Vancouver, Columbia thuộc Anh, Ca-na-đaPhone: +1 604-682-8112
Website: https://view2.fdu.edu/vancouver-campus/
Distance: 8.29 km

Centre for Digital Media

Location: Centre for Digital Media, Great Northern Way, Vancouver, Columbia thuộc Anh, Ca-na-đaPhone: +1 778-370-1001
Website: http://thecdm.ca/
Distance: 7.63 km