fbpx

Capella University

Ngày đăng 2019-01-04
Quốc gia USA
Xếp hạng
0.0
Đại học Capella là trường tư thục trực tuyến nằm tại Minneapolis, Minnesota. Trường thành lập vào năm 1993, cho đến nay có hơn 24,000 sinh viên theo học. Đại học Capella tổ chức hơn 1.050 khóa học trực tuyến và 23 chương trình đại học, sau đại học. Khóa học hệ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ được giảng dạy trong lĩnh vực: kinh doanh, Công nghệ, Giáo dục, Dịch Vụ Nhân Sinh, Tâm lý học, Công nghệ Thông tin, Điều dưỡng, an ninh công cộng – Tư pháp hình sự, Lão khoa, Tâm lý học lâm sàng và quản lý nguồn nhân lực.
Đại học Capella là trường tư thục trực tuyến nằm tại Minneapolis, Minnesota. Trường thành lập vào năm 1993, cho đến nay có hơn 24,000 sinh viên theo học. Đại học Capella tổ chức hơn 1.050 khóa học trực tuyến và 23 chương trình đại học, sau đại học. Khóa học hệ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ được giảng dạy trong lĩnh vực: kinh doanh, Công nghệ, Giáo dục, Dịch Vụ Nhân Sinh, Tâm lý học, Công nghệ Thông tin, Điều dưỡng, an ninh công cộng – Tư pháp hình sự, Lão khoa, Tâm lý học lâm sàng và quản lý nguồn nhân lực.
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Minneapolis College of Art And Design

Location: Minneapolis College of Art and Design, Stevens Avenue, Minneapolis, MN, USAPhone: +1 612-874-3700
Website: http://mcad.edu/
Distance: 2.2 km

Capella University

Location: Capella University, South 6th Street, Minneapolis, MN, USAPhone: +1 888-227-3552
Website: https://www.capella.edu/
Distance: 0 km

Concordia University - Saint Paul

Location: Concordia University, St. Paul, Concordia Avenue, Saint Paul, MN, USAPhone: +1 651-641-8230
Website: http://www.csp.edu/
Distance: 9.31 km

Walden University

Location: 100 South Washington Avenue, Minneapolis, Minnesota 55401, USAPhone: 1-855-598-3427
Website: https://www.waldenu.edu/
Distance: 0.6 km

University of St. Thomas Minnesota

Location: University of St. Thomas, Summit Avenue, Saint Paul, Minnesota, USAPhone: +1 651-962-5000
Website: http://www.stthomas.edu/
Distance: 7.17 km

St. Thomas University

Location: University of St. Thomas, Summit Avenue, Saint Paul, Minnesota, Hoa KỳPhone: +1 651-962-5000
Website: http://www.stthomas.edu/
Distance: 7.17 km