fbpx

Trường Cao đẳng Kinh doanh Canterbury (CBC) nằm tại Sydney và là một phần của Tập đoàn Giáo dục Canterbury tổ chức các chương trình hướng nghiệp và tiếng Anh và các khóa học đại học. CBC tổ chức các khóa cấp bằng về Công nghệ thông tin (phát triển phần mềm). CBC được chính quyền New South Wales đăng ký qua cơ quan kiểm định của mình, VETAB (Ban Kiểm định Đào tạo & Giáo dục nghề).

Trường Cao đẳng Kinh doanh Canterbury (CBC) nằm tại Sydney và là một phần của Tập đoàn Giáo dục Canterbury tổ chức các chương trình hướng nghiệp và tiếng Anh và các khóa học đại học. CBC tổ chức các khóa cấp bằng về Công nghệ thông tin (phát triển phần mềm). CBC được chính quyền New South Wales đăng ký qua cơ quan kiểm định của mình, VETAB (Ban Kiểm định Đào tạo & Giáo dục nghề).

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sydney College of Business and IT

Location: 51 Druitt Street, Sydney New South Wales 2000, AustraliaPhone: +61 2 8114 2500
Website: http://www.scbit.edu.au
Distance: 1.33 km

Upskilled

Location: Upskilled, Pacific Highway, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 009 924
Website: https://www.upskilled.edu.au/
Distance: 6.92 km

Top Education Institute

Location: TOP Education Institute, Central Avenue, Eveleigh New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9209 4888
Website: http://www.top.edu.au/
Distance: 1.99 km

Mercury Colleges

Location: Mercury Colleges PTY Ltd., Castlereagh Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8211 1118
Website: http://www.mercurycolleges.nsw.edu.au/
Distance: 0.87 km

Gateway Education Academy

Location: 1/250 Pitt Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: + 61 (02) 92670070
Website: https://www.gatewayeducation.com.au/
Distance: 1.27 km

Sydney International English College

Location: Úc, New South Wales, Darlinghurst, College St, NSW 인터나티오널 엥글리시 대학Phone: +61 2 8057 0837
Website: http://www.nswenglish.com.au/
Distance: 0.17 km