fbpx

Trường Cao đẳng Canning, trước đây là Trường Phổ thông trung học Bentley, được Phòng Giáo dục Tây Ôxtrâylia thành lập vào năm 1982. Trường tổ chức hàng hoạt khóa học giúp sinh viên 16 tuổi trở lên chuẩn bị tuyển sinh vào đại học và TAFE và nâng cao triển vọng sự nghiệp của mình. Các khóa học được tổ chức ở trình độ lớp 12 và lớp 10, chuẩn bị đi làm, luyện thi đại học & TAFE, các khóa học thương mại, các khóa học ngắn hạn, cấp chứng chỉ về CNTT và các chương trình tiếng Anh (ESL).

Trường Cao đẳng Canning, trước đây là Trường Phổ thông trung học Bentley, được Phòng Giáo dục Tây Ôxtrâylia thành lập vào năm 1982. Trường tổ chức hàng hoạt khóa học giúp sinh viên 16 tuổi trở lên chuẩn bị tuyển sinh vào đại học và TAFE và nâng cao triển vọng sự nghiệp của mình. Các khóa học được tổ chức ở trình độ lớp 12 và lớp 10, chuẩn bị đi làm, luyện thi đại học & TAFE, các khóa học thương mại, các khóa học ngắn hạn, cấp chứng chỉ về CNTT và các chương trình tiếng Anh (ESL).

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Australian Professional Skills Institute

Location: Australian Professional Skills Institute, Wellington Street, Perth WA, AustraliaPhone: +61 1300 883 673
Website: http://www.apsi.edu.au/
Distance: 6.81 km

Perth College, Anglican School for Girls

Location: Perth College, Lawley Crescent, Mount Lawley Tây Úc, ÚcPhone: +61 8 9471 2100
Website: http://www.perthcollege.wa.edu.au/
Distance: 9.03 km

Trinity Theological College

Location: Trinity Theological College, Newcastle Street, Leederville Tây Úc, ÚcPhone: +61 8 9228 9067
Website: http://www.ttc.wa.edu.au/
Distance: 9.45 km

Australian Institute of Technology And Education

Location: Australian Institute of Technology Transfer, Sarich Way, Bentley Tây Úc, ÚcPhone: +61 8 9355 3534
Website: http://www.aitt.com.au/
Distance: 1.73 km

Australian College of Specialist Makeup

Location: Australian College of Specialist Makeup | ACSM, Stirling Street, Perth Tây Úc, ÚcPhone: +61 8 9228 4611
Website: http://www.acsm.com.au/
Distance: 7.33 km

Tabor College of Higher Education

Location: Tabor College, Lord Street, Mount Lawley Okcidenta Aŭstralio, ÚcPhone: +61 8 9359 4777
Website: https://tabor.edu.au/
Distance: 8.18 km