fbpx
Đại học Campbellsville (Campbellsville University) là trường tư thục nhỏ Cơ Đốc giáo, được thành lập năm 1906 dưới tên gọi học viện Baptist tại Campbellsville, Kentucky. Đại học Campbellsville bao gồm các trường: cao đẳng nghệ thuật và khoa học, trường âm nhạc, kinh doanh & kinh tế, công tác xã hội & tư vấn, điều dưỡng, thần học, sư phạm.Trường cung cấp cả chương trình hệ trước và sau đại học. Khuôn viên chính đặt tại Campbellsville, Kentucky và các cơ sở khác ở Louisville, Elizabethtown, Jamestown và Somerset Kentucky

 

Đại học Campbellsville (Campbellsville University) là trường tư thục nhỏ Cơ Đốc giáo, được thành lập năm 1906 dưới tên gọi học viện Baptist tại Campbellsville, Kentucky. Đại học Campbellsville bao gồm các trường: cao đẳng nghệ thuật và khoa học, trường âm nhạc, kinh doanh & kinh tế, công tác xã hội & tư vấn, điều dưỡng, thần học, sư phạm.Trường cung cấp cả chương trình hệ trước và sau đại học. Khuôn viên chính đặt tại Campbellsville, Kentucky và các cơ sở khác ở Louisville, Elizabethtown, Jamestown và Somerset Kentucky

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Campbellsville University

Location: Campbellsville University, University Drive, Campbellsville, KY, USAPhone: +1 800-264-6014
Website: https://www.campbellsville.edu/
Distance: 0 km