Cambridge School of Visual and Performing Arts

Ngày đăng 2019-01-11
Quốc gia Vương Quốc Anh
Bằng cấpCao học, Đại Học
Xếp hạng
0.0

Trường nghệ thuật biểu diễn & thị giác Cambridge (Cambridge School of Visual and Performing Arts) tổ chức giảng dạy các khóa học về truyền hình (cơ bản), nghệ thuật sáng tạo & thiết kế (trình độ cử nhân và cơ bản) thông qua cơ sở tại Cambridge, UK. Học viện trực thuộc tập đoàn giáo dục Cambridge

Trường nghệ thuật biểu diễn & thị giác Cambridge (Cambridge School of Visual and Performing Arts) tổ chức giảng dạy các khóa học về truyền hình (cơ bản), nghệ thuật sáng tạo & thiết kế (trình độ cử nhân và cơ bản) thông qua cơ sở tại Cambridge, UK. Học viện trực thuộc tập đoàn giáo dục Cambridge

Read more

Write a Review

Click to rate


Địa điểm gần đây

Xem thêm

Select English (Cambridge And London)

Location: Select English, Cambridge, Station Road, Cambridge, UKPhone: +44 1223 364735
Website: http://www.selectenglish.co.uk/
Distance: 1.78 km

Cambridge Regional College

Location: Cambridge Regional College, Kings Hedges Road, Cambridge, UKPhone: +44 1223 418200
Website: http://www.camre.ac.uk/
Distance: 3.11 km

EC Cambridge English Language School

Location: EC Cambridge English Language School, Burleigh Street, Cambridge, UKPhone: +44 1223 464364
Website: https://www.ecenglish.com/en/school-locations/uk/learn-english-in-cambridge
Distance: 1 km

BELL GROUP INTERNATIONAL

Location: Bell Cambridge, Cambridge, UKPhone: +44 1223 275598
Website: http://www.bellenglish.com/Cambridge/
Distance: 4.22 km

University of Cambridge Institute of Continuing Education

Location: University of Cambridge Institute of Continuing Education, Madingley, Cambridge, UKPhone: +44 1223 746222
Website: http://www.ice.cam.ac.uk/
Distance: 5.8 km

Bell Cambridge

Location: Bell Cambridge, Cambridge, UKPhone: +44 1223 275598
Website: http://www.bellenglish.com
Distance: 4.22 km