fbpx

Trường Cao đẳng quốc tế Cambridge là một cơ sở tư nhân về giáo dục và đào tạo nghề và tiếng Anh tại các thành phố Melbourne, Perth và Adelaide. Các khóa học được tổ chức tại cơ sở Melbourne trong các lĩnh vực công nghệ cơ khí máy tự động, phúc lợi cộng đồng, làm tóc, quản lý kinh doanh tuyến đầu và marketing. Các khóa học được tổ chức tại cơ sở Adelaide trong các ngành đa phương tiện, tiếng Anh và phúc lợi cộng đồng. Các khóa học được tổ chức trong cơ sở Perth bao gồm các ngành đa phương tiện, tiếng Anh, phúc lợi cộng đồng, marketing kinh doanh và quản lý khách sạn. Các khóa học được tổ chức dưới hình thức các chương trình cấp chứng chỉ, bằng và bằng cao cấp.

Trường Cao đẳng quốc tế Cambridge là một cơ sở tư nhân về giáo dục và đào tạo nghề và tiếng Anh tại các thành phố Melbourne, Perth và Adelaide. Các khóa học được tổ chức tại cơ sở Melbourne trong các lĩnh vực công nghệ cơ khí máy tự động, phúc lợi cộng đồng, làm tóc, quản lý kinh doanh tuyến đầu và marketing. Các khóa học được tổ chức tại cơ sở Adelaide trong các ngành đa phương tiện, tiếng Anh và phúc lợi cộng đồng. Các khóa học được tổ chức trong cơ sở Perth bao gồm các ngành đa phương tiện, tiếng Anh, phúc lợi cộng đồng, marketing kinh doanh và quản lý khách sạn. Các khóa học được tổ chức dưới hình thức các chương trình cấp chứng chỉ, bằng và bằng cao cấp.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sydney College of Business and IT

Location: 51 Druitt Street, Sydney New South Wales 2000, AustraliaPhone: +61 2 8114 2500
Website: http://www.scbit.edu.au
Distance: 0.68 km

Upskilled

Location: Upskilled, Pacific Highway, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 009 924
Website: https://www.upskilled.edu.au/
Distance: 6.2 km

Top Education Institute

Location: TOP Education Institute, Central Avenue, Eveleigh New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9209 4888
Website: http://www.top.edu.au/
Distance: 2.46 km

Mercury Colleges

Location: Mercury Colleges PTY Ltd., Castlereagh Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8211 1118
Website: http://www.mercurycolleges.nsw.edu.au/
Distance: 0.17 km

Gateway Education Academy

Location: 1/250 Pitt Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: + 61 (02) 92670070
Website: https://www.gatewayeducation.com.au/
Distance: 0.56 km

Sydney International English College

Location: Úc, New South Wales, Darlinghurst, College St, NSW 인터나티오널 엥글리시 대학Phone: +61 2 8057 0837
Website: http://www.nswenglish.com.au/
Distance: 0.63 km