fbpx

Đại học California thuộc Pennsylvania (California University of Pennsylvania) được thành lập năm 1852 như một học viện giáo dục đại học địa phương tổng hợp. Trường tọa lạc tại Borough của California với các chương trình trong những lĩnh vực như nghệ thuật tự do, khoa học & công nghệ, nghiên cứu chuyên ngành. Đại học California thuộc Pennsylvania bao gồm trường cao đẳng: dịch vụ nhân sinh & giáo dục, nghệ thuật tự do, cao đẳng công nghệ & khoa học Eberly, trường nghiên cứu hệ cao học, học viện pháp luật & chính sách công. Học viện cấp cả bằng cử nhân và cao học.

Đại học California thuộc Pennsylvania (California University of Pennsylvania) được thành lập năm 1852 như một học viện giáo dục đại học địa phương tổng hợp. Trường tọa lạc tại Borough của California với các chương trình trong những lĩnh vực như nghệ thuật tự do, khoa học & công nghệ, nghiên cứu chuyên ngành. Đại học California thuộc Pennsylvania bao gồm trường cao đẳng: dịch vụ nhân sinh & giáo dục, nghệ thuật tự do, cao đẳng công nghệ & khoa học Eberly, trường nghiên cứu hệ cao học, học viện pháp luật & chính sách công. Học viện cấp cả bằng cử nhân và cao học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

California University of Pennsylvania

Location: California University of Pennsylvania, University Avenue, California, PA, USAPhone: +1 724-938-4000
Website: http://www.calu.edu/
Distance: 0 km