fbpx

Thông tin chung

Cal State San Marcos được thành lập năm 1989 tại địa hạt Northern San Diego, California. Trường cung cấp một loạt chương trình cao học cho việc nghiên cứu chuyên sâu. Các trung tâm/ học viện trực thuộc như Barahona, ARTES, biên giới & các vấn đề khu vực, giáo dục biên giới, đổi mới lãnh đạo & giám sát công trình, nghiên cứu quốc gia Mỹ La tinh, văn phòng nghiên cứu & đào tạo y sinh. Học viện tổ chức giảng dạy khóa học hệ cao học thông qua cao đẳng khoa học & nghệ thuật, cao đẳng quản trị kinh doanh

Thông tin chung

Cal State San Marcos được thành lập năm 1989 tại địa hạt Northern San Diego, California. Trường cung cấp một loạt chương trình cao học cho việc nghiên cứu chuyên sâu. Các trung tâm/ học viện trực thuộc như Barahona, ARTES, biên giới & các vấn đề khu vực, giáo dục biên giới, đổi mới lãnh đạo & giám sát công trình, nghiên cứu quốc gia Mỹ La tinh, văn phòng nghiên cứu & đào tạo y sinh. Học viện tổ chức giảng dạy khóa học hệ cao học thông qua cao đẳng khoa học & nghệ thuật, cao đẳng quản trị kinh doanh

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Palomar College

Location: Palomar College, West Mission Road, San Marcos, CA, USAPhone: +1 760-744-1150
Website: http://www.palomar.edu/
Distance: 3.19 km

California State University San Marcos

Location: 333 South Twin Oaks Valley Road, San Marcos, California, USAPhone: 760-750-4000
Website: https://www.csusm.edu/
Distance: 0 km