fbpx

Thông tin chung

Trường đại học California, San Bernardino (California State University, San Bernardino) nằm giữa khu vực Los Angeles và Palm Springs, được thành lập vào năm 1965. Hiện tại, trường có hơn 17,000 sinh viên theo học với các chương trình đào tạo bằng cử nhân, thạc sỹ và đào tạo liên kết. Đại học California San Bernardino mở thêm chi nhánh tại Palm Desert. Các chuyên ngành giảng dạy của trường bao gồm các lĩnh vực khoa học tin học, tâm lý học, y tế, vận động học (kinesiology), kế toán và tài chính. Những chương trình đào tạo được giảng dạy thông qua 5 trường cao đẳng trực thuộc trường: cao đẳng nghệ thuật và văn chương, cao đẳng kinh doanh và hành chính, cao đẳng sư phạm, cao đẳng khoa học tự nhiên và cao đẳng khoa học hành vi và xã hội.

Chi tiết

Chi phí

Học phí trung bình theo năm
- Đại học: US$16,390 (Chi phí chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ nhà trường để có thông tin chính xác)
- Cao học: US$14,660 (Chi phí chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ nhà trường để có thông tin chính xác)
Chi phí theo năm
- Chi phí sinh hoạt: US$16,981
- Chi phí ký túc xá: US$9,360

Thông tin chung

Trường đại học California, San Bernardino (California State University, San Bernardino) nằm giữa khu vực Los Angeles và Palm Springs, được thành lập vào năm 1965. Hiện tại, trường có hơn 17,000 sinh viên theo học với các chương trình đào tạo bằng cử nhân, thạc sỹ và đào tạo liên kết. Đại học California San Bernardino mở thêm chi nhánh tại Palm Desert. Các chuyên ngành giảng dạy của trường bao gồm các lĩnh vực khoa học tin học, tâm lý học, y tế, vận động học (kinesiology), kế toán và tài chính. Những chương trình đào tạo được giảng dạy thông qua 5 trường cao đẳng trực thuộc trường: cao đẳng nghệ thuật và văn chương, cao đẳng kinh doanh và hành chính, cao đẳng sư phạm, cao đẳng khoa học tự nhiên và cao đẳng khoa học hành vi và xã hội.

Chi tiết

Chi phí

Học phí trung bình theo năm
- Đại học: US$16,390 (Chi phí chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ nhà trường để có thông tin chính xác)
- Cao học: US$14,660 (Chi phí chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ nhà trường để có thông tin chính xác)
Chi phí theo năm
- Chi phí sinh hoạt: US$16,981
- Chi phí ký túc xá: US$9,360

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

California State University, San Bernardino

Location: California State University San Bernardino, University Parkway, San Bernardino, CA, USAPhone: +1 (909) 537-5000
Website: https://www.csusb.edu/
Distance: 0 km