fbpx
Trường đại học bang California, Sacramento (California State University,Sacramento) là một trường đại học công lập đô thị và là một phần của hệ thống California State University được thành lập vào năm 1947 và được đặt tại Sacramento, California. Trường đại học bao gồm gần 28.000 sinh viên và khoảng 1.600 nhân viên, giảng viên. Trường cung cấp các chương trình học tại các lĩnh vực khác nhau như nghệ thuật, quản trị kinh doanh, giáo dục, kỹ thuật và khoa học máy tính, y tế và dịch vụ con người, khoa học tự nhiên và toán học, khoa học xã hội và nghiên cứu liên ngành, và giáo dục thường xuyên. “
Trường đại học bang California, Sacramento (California State University,Sacramento) là một trường đại học công lập đô thị và là một phần của hệ thống California State University được thành lập vào năm 1947 và được đặt tại Sacramento, California. Trường đại học bao gồm gần 28.000 sinh viên và khoảng 1.600 nhân viên, giảng viên. Trường cung cấp các chương trình học tại các lĩnh vực khác nhau như nghệ thuật, quản trị kinh doanh, giáo dục, kỹ thuật và khoa học máy tính, y tế và dịch vụ con người, khoa học tự nhiên và toán học, khoa học xã hội và nghiên cứu liên ngành, và giáo dục thường xuyên. “
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sacramento City College

Location: Sacramento City College, Freeport Boulevard, Sacramento, CA, USAPhone: +1 916-558-2111
Website: https://www.scc.losrios.edu/
Distance: 6.01 km

California State University Sacramento

Location: California State University, Sacramento, J Street, Sacramento, CA, USAPhone: +1 916-278-6011
Website: http://csus.edu/
Distance: 0 km