fbpx

Đại học California, Los Angeles (California State University, Los Angeles) là trường thành thị, công lập, thuộc 1 phần hệ thống đại học California. Học viện được thành lập năm 1947 tại Los Angles, California với gần 21,000 sinh viên theo học và 1,000 nhân viên nhà trường. Đại học California, Los Angeles có các khoa bao gồm nghệ thuật & văn chương, kinh doanh & kinh tế học, giáo dục, kỹ thuật, khoa học máy tính & công nghệ, khoa học con người & y tế, khoa học xã hội & tự nhiên.

Đại học California, Los Angeles (California State University, Los Angeles) là trường thành thị, công lập, thuộc 1 phần hệ thống đại học California. Học viện được thành lập năm 1947 tại Los Angles, California với gần 21,000 sinh viên theo học và 1,000 nhân viên nhà trường. Đại học California, Los Angeles có các khoa bao gồm nghệ thuật & văn chương, kinh doanh & kinh tế học, giáo dục, kỹ thuật, khoa học máy tính & công nghệ, khoa học con người & y tế, khoa học xã hội & tự nhiên.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Shepherd University (Los Angeles)

Location: 3200 N San Fernando Rd, Los Angeles, CA 90065, USAPhone: (888) 370-7589
Website: https://osar.bppe.ca.gov/
Distance: 9.34 km

University of The West

Location: 1409 Walnut Grove Ave, Rosemead, CA 91770, USAPhone: (626) 571-8811
Website: http://www.uwest.edu/
Distance: 8.06 km

Fashion Institute of Design and Merchandising

Location: Fashion Institute of Design & Merchandising, South Grand Avenue, Los Angeles, CA, USAPhone: +1 800-624-1200
Website: http://fidm.edu/
Distance: 8.92 km

Pasadena City College

Location: Pasadena City College, East Colorado Boulevard, Pasadena, CA, USAPhone: +1 626-585-7123
Website: http://www.pasadena.edu/
Distance: 9.68 km

California State University, Los Angeles

Location: California State University, Los Angeles, State University Dr, Los Angeles, CA, USAPhone: +1 323-343-3000
Website: http://www.calstatela.edu/
Distance: 0 km

California Institute of Technology

Location: California Institute of Technology, East California Boulevard, Pasadena, CA, USAPhone: +1 626-395-6811
Website: http://www.caltech.edu/
Distance: 8.77 km