fbpx
Đại học California State, Long Beach (California State University, Long Beach) là một trường công lập đô thị, thuộc hệ thống đại học California. Trường được thành lập vào năm 1949 tại Long Beach, California. Đại học bao gồm gần 37,000 sinh viên và 2,100 nhân viên. Các phòng ban khác nhau tại trường bao gồm nghệ thuật, quản trị kinh doanh, giáo dục, kỹ thuật, y tế và khoa học nhân văn, nghệ thuật tự do, khoa học tự nhiên và toán học.
Đại học California State, Long Beach (California State University, Long Beach) là một trường công lập đô thị, thuộc hệ thống đại học California. Trường được thành lập vào năm 1949 tại Long Beach, California. Đại học bao gồm gần 37,000 sinh viên và 2,100 nhân viên. Các phòng ban khác nhau tại trường bao gồm nghệ thuật, quản trị kinh doanh, giáo dục, kỹ thuật, y tế và khoa học nhân văn, nghệ thuật tự do, khoa học tự nhiên và toán học.
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Cypress College

Location: Cypress College, Valley View Street, Cypress, CA, USAPhone: +1 714-484-7000
Website: http://www.cypresscollege.edu/
Distance: 9.61 km

National Polytechnic College

Location: National Polytechnic College, South Street, Lakewood, CA, USAPhone: +1 855-481-2147
Website: https://npcollege.edu/
Distance: 8.98 km

Long Beach City College

Location: Long Beach City College Liberal Arts Campus, East Carson Street, Long Beach, CA, USAPhone: +1 562-938-4111
Website: http://www.lbcc.edu/
Distance: 5.87 km

California State University Long Beach

Location: California State University Long Beach, Long Beach, CA, USAPhone: +1 562-985-4111
Website: http://www.csulb.edu/
Distance: 0 km