fbpx

Đại học bang California, Fullerton (California State University) là trường công lập đô thị, một phần của hệ thống đại học bang California. Trường được thành lập năm 1957 tại Fullerton, California với gần 37,000 sinh viên đang theo học và 1,900 nhân viên nhà trường. Đại học California, Fullerton bao gồm các phòng ban về nghệ thuật, kinh doanh và kinh tế học, truyền thông, giáo dục, kỹ thuật & khoa học máy tính, phát triển con người và y tế, khoa học xã hội & nhân văn, khoa học tự nhiên & toán.

Đại học bang California, Fullerton (California State University) là trường công lập đô thị, một phần của hệ thống đại học bang California. Trường được thành lập năm 1957 tại Fullerton, California với gần 37,000 sinh viên đang theo học và 1,900 nhân viên nhà trường. Đại học California, Fullerton bao gồm các phòng ban về nghệ thuật, kinh doanh và kinh tế học, truyền thông, giáo dục, kỹ thuật & khoa học máy tính, phát triển con người và y tế, khoa học xã hội & nhân văn, khoa học tự nhiên & toán.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Southern California College of Optometry

Location: 2575 Yorba Linda Blvd, Fullerton, CA 92831, USAPhone: 714.463.7500
Website: https://www.ketchum.edu/
Distance: 0.71 km

Fullerton College

Location: Fullerton College, East Chapman Avenue, Fullerton, CA, USAPhone: +1 714-992-7000
Website: http://www.fullcoll.edu/
Distance: 2.93 km

California State University Fullerton

Location: California State University Fullerton, North State College Boulevard, Fullerton, CA, USAPhone: +1 657-278-2011
Website: http://www.fullerton.edu/
Distance: 0 km