fbpx

Đại học California Dominguez Hills (California State University Dominguez Hills) là trường công lập, được thành lập năm 1960 tại Carson, California. Hiện nay, trường có 12,851 sinh viên theo học. Đại học California Dominguez Hills bao gồm các trường cao đẳng: khoa học hành vi & tự nhiên, dịch vụ con người & y tế, giáo dục quốc tế & mở rộng, sư phạm, quản trị kinh doanh & chính sách công, nghệ thuật & nhân văn. Trường cấp rất nhiều bằng cử nhân, thạc sỹ từ nghệ thuật tự do, y tế chuyên ngành đến quản trị công

Đại học California Dominguez Hills (California State University Dominguez Hills) là trường công lập, được thành lập năm 1960 tại Carson, California. Hiện nay, trường có 12,851 sinh viên theo học. Đại học California Dominguez Hills bao gồm các trường cao đẳng: khoa học hành vi & tự nhiên, dịch vụ con người & y tế, giáo dục quốc tế & mở rộng, sư phạm, quản trị kinh doanh & chính sách công, nghệ thuật & nhân văn. Trường cấp rất nhiều bằng cử nhân, thạc sỹ từ nghệ thuật tự do, y tế chuyên ngành đến quản trị công

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

California State University Dominguez Hills

Location: California State University Dominguez Hills, East Victoria Street, Carson, CA, USAPhone: +1 310-243-3696
Website: http://www.csudh.edu/
Distance: 0 km

El Camino College

Location: El Camino College, Crenshaw Boulevard, Torrance, CA, USAPhone: +1 310-532-3670
Website: http://www.elcamino.edu/
Distance: 7.32 km