fbpx

Học viện công nghệ California (California Institute Of Technology) được thành lập năm 1891 tại California với khoảng 2,100 sinh viên theo học. Chương trình đào tạo được chia thành những mảng khác nhau như sinh học, hóa học & công nghệ hóa học, kỹ thuật và khoa học ứng dụng, khoa học địa chất & hành tinh, khoa học xã hội & nhân văn, toán, vật lý, thiên văn học, các khóa học chuyên ngành. Văn phòng nhà trường đảm bảo chỗ ở cho sinh viên đại học và tất cả cử nhân năm đầu tiên.

Học viện công nghệ California (California Institute Of Technology) được thành lập năm 1891 tại California với khoảng 2,100 sinh viên theo học. Chương trình đào tạo được chia thành những mảng khác nhau như sinh học, hóa học & công nghệ hóa học, kỹ thuật và khoa học ứng dụng, khoa học địa chất & hành tinh, khoa học xã hội & nhân văn, toán, vật lý, thiên văn học, các khóa học chuyên ngành. Văn phòng nhà trường đảm bảo chỗ ở cho sinh viên đại học và tất cả cử nhân năm đầu tiên.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Art Center College of Design

Location: Art Center College of Design, Lida Street, Pasadena, CA, USAPhone: +1 626-396-2200
Website: http://www.artcenter.edu/
Distance: 6.51 km

Pasadena City College

Location: Pasadena City College, East Colorado Boulevard, Pasadena, CA, USAPhone: +1 626-585-7123
Website: http://www.pasadena.edu/
Distance: 0.95 km

California State University, Los Angeles

Location: California State University, Los Angeles, State University Dr, Los Angeles, CA, USAPhone: +1 323-343-3000
Website: http://www.calstatela.edu/
Distance: 8.77 km

California Institute of Technology

Location: California Institute of Technology, East California Boulevard, Pasadena, CA, USAPhone: +1 626-395-6811
Website: http://www.caltech.edu/
Distance: 0 km

Glendale Community College

Location: Glendale Community College, North Verdugo Road, Glendale, CA, USAPhone: 818-240-1000
Website: https://www.glendale.edu/
Distance: 9.97 km