fbpx
Cao đẳng nghệ thuật CaliforniaCalifornia College of The Arts là trường mỹ thuật & thiết kế phi lợi nhuận độc lập. Trường có 2 cơ sở: San Francisco, Oakland, luôn phối hợp với nhau với hơn 1,600 sinh viên theo học. Cao đẳng nghệ thuật California cấp 20 bằng cử nhân, 7 bằng Cao học chuyên ngành trong đó có cử nhân về kiến trúc, nghệ thuật, mỹ thuật; thạc sỹ về kiến trúc, nghệ thuật, quản trị kinh doanh, hội họa.
California College of The Arts
California College of The Arts

Giới thiệu về trường California College of the Arts

California College of the Arts được thành lập từ năm 1907, có hai địa chỉ tại San Francisco và Oakland, CA. Các chương trình tại Trường Cao đẳng Nghệ Thuật California  đa dạng và trải rộng trên hầu hết lĩnh vực của nghệ thuật và thiết kế. Hệ thống giảng dạy, tư duy thiết kế tại CAA kết hợp các tri thức nghiên cứu thiết kế hiện đại, thương mại và dân tộc học vào trong một khuôn khổ chiến lược sáng tạo và bền vững.

California College of The Arts
California College of The Arts

Chương trình giảng dạy tại California College of the Arts

Các ngành học tại California College of The Arts

California College of The Arts
California College of The Arts
Cao đẳng nghệ thuật CaliforniaCalifornia College of The Arts là trường mỹ thuật & thiết kế phi lợi nhuận độc lập. Trường có 2 cơ sở: San Francisco, Oakland, luôn phối hợp với nhau với hơn 1,600 sinh viên theo học. Cao đẳng nghệ thuật California cấp 20 bằng cử nhân, 7 bằng Cao học chuyên ngành trong đó có cử nhân về kiến trúc, nghệ thuật, mỹ thuật; thạc sỹ về kiến trúc, nghệ thuật, quản trị kinh doanh, hội họa.
California College of The Arts
California College of The Arts

Giới thiệu về trường California College of the Arts

California College of the Arts được thành lập từ năm 1907, có hai địa chỉ tại San Francisco và Oakland, CA. Các chương trình tại Trường Cao đẳng Nghệ Thuật California  đa dạng và trải rộng trên hầu hết lĩnh vực của nghệ thuật và thiết kế. Hệ thống giảng dạy, tư duy thiết kế tại CAA kết hợp các tri thức nghiên cứu thiết kế hiện đại, thương mại và dân tộc học vào trong một khuôn khổ chiến lược sáng tạo và bền vững.

California College of The Arts
California College of The Arts

Chương trình giảng dạy tại California College of the Arts

Các ngành học tại California College of The Arts

California College of The Arts
California College of The Arts
Read more

Chi phí

CHI PHÍ THEO NĂM

 • CHI PHÍ SINH HOẠT
  • US$4,467
 • CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
  • US$9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

 • BẬC ĐẠI HỌC
  • US$39,980
 • BẬC CAO HỌC
  • US$39,290

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Holy Names University

Location: Holy Names University, Mountain Boulevard, Oakland, CA, USAPhone: +1 510-436-1000
Website: http://www.hnu.edu/
Distance: 6.74 km

California College of The Arts

Location: California College of the Arts, Broadway, Oakland, CA, USAPhone: +1 510-594-3600
Website: http://www.cca.edu/
Distance: 0 km

UC Berkeley Extension

Location: UC Berkeley Extension, University Avenue, Berkeley, CA, USAPhone: +1 510-642-4111
Website: http://extension.berkeley.edu/
Distance: 4.38 km

Lincoln University

Location: Lincoln University, 15th Street, Oakland, CA, USAPhone: +1 510-628-8010
Website: http://lincolnucasf.edu/
Distance: 3.83 km

University of California, Berkeley

Location: University of California, Berkeley, Berkeley, CA, USAPhone: 510-642-6000
Website: https://www.berkeley.edu/
Distance: 4.02 km

Peralta Community College District

Location: Peralta Community College District, East 8th Street, Oakland, CA, USAPhone: CA 94606 . (510) 466-7200
Website: http://web.peralta.edu/
Distance: 4.95 km