fbpx

California Coast University

Ngày đăng 2019-01-04
Quốc gia USA
Xếp hạng
0.0

Đại học California Coast (California Coast University) là học viện đào tạo từ xa, được thành lập năm 1973 tại trung tâm thành phố Santa Ana, California. Trường cung cấp một vài chương trình đặc biệt dành cho những thành viên của quân đội Hoa Kỳ, cho phép thành viên thuộc lực lượng vũ trang tiếp tục việc học của họ thông qua giáo dục từ xa kể cả trong khi thực hiện nghĩa vụ. Khóa học cử nhân, thạc sỹ, liên kết được giảng dạy trong các chuyên ngành quan trị kinh doanh, quản lý, marketing, tâm lý học, quản lý chăm sóc sức khỏe, tư pháp hình sự, lĩnh vực giáo dục.

Đại học California Coast (California Coast University) là học viện đào tạo từ xa, được thành lập năm 1973 tại trung tâm thành phố Santa Ana, California. Trường cung cấp một vài chương trình đặc biệt dành cho những thành viên của quân đội Hoa Kỳ, cho phép thành viên thuộc lực lượng vũ trang tiếp tục việc học của họ thông qua giáo dục từ xa kể cả trong khi thực hiện nghĩa vụ. Khóa học cử nhân, thạc sỹ, liên kết được giảng dạy trong các chuyên ngành quan trị kinh doanh, quản lý, marketing, tâm lý học, quản lý chăm sóc sức khỏe, tư pháp hình sự, lĩnh vực giáo dục.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

California Coast University

Location: California Coast University, North Spurgeon Street, Santa Ana, CA, USAPhone: +1 714-547-9625
Website: http://www.calcoast.edu/
Distance: 0 km

Coastline Community College

Location: Coastline Community College, Warner Avenue, Fountain Valley, CA, USAPhone: +1 714-546-7600
Website: http://www.coastline.edu/
Distance: 7.23 km