fbpx
Được thành lập năm 1855 bởi Ovid Butler, đại học Butler (Butler University) nằm ở Indianapolis, Indiana với 4,437 sinh viên theo học Butler cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ thông qua các trường cao đẳng: nghệ thuật tự do & khoa học, sư phạm, quản trị kinh doanh, mỹ thuật, dược, khoa học y tế. Hầu hết các chương trình phổ biến trong lĩnh vực sư phạm, dược. Trường cấp bằng cử nhân về nghệ thuật, mỹ thuật, âm nhạc & khoa học. Bằng thạc sỹ được đào tạo trong lĩnh vực nghệ thuật, quản trị kinh doanh, âm nhạc & khoa học. Bên cạnh đó, trường còn cấp bằng tiến sỹ dược.

 

Được thành lập năm 1855 bởi Ovid Butler, đại học Butler (Butler University) nằm ở Indianapolis, Indiana với 4,437 sinh viên theo học Butler cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ thông qua các trường cao đẳng: nghệ thuật tự do & khoa học, sư phạm, quản trị kinh doanh, mỹ thuật, dược, khoa học y tế. Hầu hết các chương trình phổ biến trong lĩnh vực sư phạm, dược. Trường cấp bằng cử nhân về nghệ thuật, mỹ thuật, âm nhạc & khoa học. Bằng thạc sỹ được đào tạo trong lĩnh vực nghệ thuật, quản trị kinh doanh, âm nhạc & khoa học. Bên cạnh đó, trường còn cấp bằng tiến sỹ dược.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Marian University Indianapolis

Location: Marian University, Cold Spring Road, Indianapolis, IN, USAPhone: +1 317-955-6000
Website: https://www.marian.edu/
Distance: 3.84 km

Butler University

Location: Butler University, Sunset Avenue, Indianapolis, IN, USAPhone: +1 317-940-8000
Website: http://www.butler.edu/
Distance: 0 km

Indiana University - Purdue University Indianapolis

Location: Indiana University - Purdue University Indianapolis, University Boulevard, Indianapolis, IN, USAPhone: +1 317-274-5555
Website: https://www.iupui.edu/
Distance: 7.48 km