fbpx

Buffalo State được thành lập năm 1871 và gia nhập hệ thống đại học bang New York năm 1948. Cao đẳng Buffalo (Buffalo State College) nằm ở Buffalo, New York Học viện cung cấp 130 khóa học cử nhân, 60 chương trình cao học về nghệ thuật, khoa học, giáo dục. Các khóa học này được tổ chức đào tạo thông qua các trường: nghệ thuật & nhân văn, sư phạm, khoa học xã hội & tự nhiên, trường nghề, cao đẳng University, trường cao học

Buffalo State được thành lập năm 1871 và gia nhập hệ thống đại học bang New York năm 1948. Cao đẳng Buffalo (Buffalo State College) nằm ở Buffalo, New York Học viện cung cấp 130 khóa học cử nhân, 60 chương trình cao học về nghệ thuật, khoa học, giáo dục. Các khóa học này được tổ chức đào tạo thông qua các trường: nghệ thuật & nhân văn, sư phạm, khoa học xã hội & tự nhiên, trường nghề, cao đẳng University, trường cao học

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Canisius College

Location: Canisius College, Main Street, Buffalo, NY, USAPhone: +1 716-883-7000
Website: http://www.canisius.edu/
Distance: 2.56 km

D'Youville College

Location: D'Youville College, Porter Avenue, Buffalo, NY, USAPhone: +1 716-829-8000
Website: http://www.dyc.edu/
Distance: 3.55 km

Daemen College

Location: Daemen College, Main Street, Amherst, NY, USAPhone: +1 800-462-7652
Website: http://www.daemen.edu/
Distance: 8.26 km

Buffalo State, State University of New York

Location: Buffalo State College, Elmwood Avenue, Buffalo State, Buffalo, NY, USAPhone: +1 716-878-4000
Website: https://suny.buffalostate.edu/
Distance: 0 km